Σφάλμα ίχνους

Σχεδιάζει βέλη ιχνών σε όλα τα προηγούμενα κελιά που προκαλούν τιμή σφάλματος σε ένα επιλεγμένο κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Εντοπισμός σφάλματος.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!