Αφαίρεση όλων των ιχνών

Αφαιρεί όλα τα βέλη ιχνών από το υπολογιστικό φύλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αφαίρεση όλων των ιχνών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!