Αφαίρεση εξαρτήσεων

Διαγράφει ένα επίπεδο βελών ιχνών που δημιουργούνται με την επιλογή Ίχνος εξαρτήσεων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αφαίρεση εξαρτημένων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!