Αφαίρεση προηγούμενων

Διαγράφει ένα επίπεδο βελών ιχνών που εισήχθηκαν με την εντολή Ίχνος προηγούμενων .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αφαίρεση προηγούμενων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!