Ίχνος προηγούμενων

Αυτή η λειτουργία δηλώνει τη σχέση μεταξύ του τρέχοντος κελιού που περιέχει έναν τύπο και των κελιών που χρησιμοποιούνται στον τύπο.

Η εμφάνιση ιχνών στο φύλλο γίνεται με τη χρήση βελών σήμανσης. Παράλληλα, η περιοχή όλων των κελιών που περιλαμβάνονται στον τύπο του τρέχοντος κελιού επισημαίνεται με μπλε πλαίσιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Ίχνος προηγούμενων.

Shift+F9


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η συνάρτηση βασίζεται στην αρχή των επιπέδων. Για παράδειγμα, αν το προηγούμενο κελί σε έναν τύπο δηλώνεται ήδη με ένα βέλος ίχνους, όταν επαναλάβετε αυτήν την εντολή, τα βέλη ιχνών σχεδιάζονται στα προηγούμενα κελιά αυτού του κελιού.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!