Ανίχνευση

Αυτή η εντολή ενεργοποιεί την Ανίχνευση υπολογιστικού φύλλου. Με την Ανίχνευση, μπορείτε να σκιαγραφήσετε τις εξαρτήσεις από το τρέχον κελί τύπου στα κελιά του υπολογιστικού φύλλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής.


Αν έχετε καθορίσει ένα ίχνος, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω του. Τότε ο δείκτης θα αλλάξει το σχήμα του. Διπλοπατήστε στο ίχνος με αυτό το σχήμα δρομέα για να επιλέξετε το κελί με παραπομπή που βρίσκεται στο τέλος του ίχνους.

Ίχνος προηγούμενων

Αυτή η λειτουργία δηλώνει τη σχέση μεταξύ του τρέχοντος κελιού που περιέχει έναν τύπο και των κελιών που χρησιμοποιούνται στον τύπο.

Αφαίρεση προηγούμενων

Διαγράφει ένα επίπεδο βελών ιχνών που εισήχθηκαν με την εντολή Ίχνος προηγούμενων .

Ίχνος εξαρτήσεων

Σχεδιάζει βέλη ιχνών στο ενεργό κελί από τύπους που εξαρτώνται από τιμές στο ενεργό κελί.

Αφαίρεση εξαρτήσεων

Διαγράφει ένα επίπεδο βελών ιχνών που δημιουργούνται με την επιλογή Ίχνος εξαρτήσεων.

Αφαίρεση όλων των ιχνών

Αφαιρεί όλα τα βέλη ιχνών από το υπολογιστικό φύλλο.

Σφάλμα ίχνους

Σχεδιάζει βέλη ιχνών σε όλα τα προηγούμενα κελιά που προκαλούν τιμή σφάλματος σε ένα επιλεγμένο κελί.

Σήμανση μη έγκυρων δεδομένων

Επισημαίνει όλα τα κελιά στο φύλλο που περιέχουν τιμές εκτός των κανόνων εγκυρότητας.

Ανανέωση ιχνών

Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να σχεδιάσετε εκ νέου όλα τα ίχνη στο φύλλο. Οι τροποποιημένοι τύποι που προκύπτουν από τον επανασχεδιασμό όλων των ιχνών λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Αυτόματη Ενημέρωση

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ανανεώσετε αυτόματα όλα τα ίχνη στο φύλλο όταν τροποποιείτε έναν τύπο.

Λειτουργία γεμίσματος

Ενεργοποιεί τη λειτουργία γεμίσματος στην Ανίχνευση. Ο δρομέας του ποντικιού αλλάζει σε ένα ειδικό σύμβολο, και μπορείτε να πατήστε σε κάποιο κελί για να δείτε ένα ίχνος στο προηγούμενο κελί. Για να τερματίσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε Escape ή πατήστε στην εντολή Τερματισμός λειτουργίας γεμίσματος στο μενού περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!