Συλλαβισμός

Η εντολή Hyphenation καλεί το παράθυρο διαλόγου για ρύθμιση του συλλαβισμού στο LibreOffice Calc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός.


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο συλλαβισμό στο LibreOffice Calc μόνο όταν η αλλαγή γραμμής είναι ενεργή.

Συλλαβισμός για επιλεγμένα κελιά.

  1. Επιλέξτε τα κελιά για τα οποία θέλετε να αλλάξετε το συλλαβισμό.

  2. Επιλέξτε από το μενού Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός.

  3. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κελιά μορφοποίησης με την καρτέλα σελίδας Στοίχιση ανοικτή.

  4. Τσεκάρετε το Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου και το Ενεργοποίηση συλλαβισμού.

Συλλαβισμός για αντικείμενα σχεδίασης

  1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

  2. Επιλέξτε από το μενού Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός.

  3. Κάθε φορά που καλείτε την εντολή, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το συλλαβισμό για το αντικείμενο σχεδίασης. Ένα σημάδι επιλογής δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!