Συνθήκη - Όλα τα κελιά

Εφαρμόζει τη μορφοποίηση υπό όρους στο σύνολο κελιών που ορίζονται στην επιλεγμένη περιοχή. Η μορφοποίηση εφαρμόζεται με βάση τα περιεχόμενα ολόκληρης της περιοχής.

Χρωματική κλίμακα

Εφαρμόζει μια χρωματική κλίμακα σε μια περιοχή που αποτελείται από την εμφάνιση μιας δίχρωμης ή τρίχρωμης διαβάθμισης σε αυτήν την περιοχή ανάλογα με την τιμή κάθε κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Κλίμακα χρώματος

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Κλίμακα χρώματος.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο κλίμακας χρώματος εικονιδίου

Κλίμακα χρώματος


Συνθήκες

Ο υπολογισμός της χρωματικής κλίμακας εξαρτάται από 2 ή 3 συνθήκες, που ορίζονται ως εξής:

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Γραμμή δεδομένων

Η επιλογή γραμμής δεδομένων γεμίζει το κελί με συμπαγές ή βαθμωτό χρώμα που αντιστοιχεί στην αριθμητική τιμή στο κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Γραμμή δεδομένων

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Γραμμή δεδομένων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο γραμμής δεδομένων

Γραμμή δεδομένων


Συνθήκες

Ο υπολογισμός της πλήρωσης της επιφάνειας της ράβδου βασίζεται στις παρακάτω συνθήκες:

Περισσότερες επιλογές

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Γραμμή δεδομένων για να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνιση των γραμμών δεδομένων.

Τιμές εισόδου

Ίδια με τις παραπάνω συνθήκες.

Χρώματα γραμμής

Επιλέξτε το χρώμα για θετικές και αρνητικές τιμές.

Γέμισμα

Άξονας

Ορίστε τη θέση του κατακόρυφου άξονα για τη γραμμή δεδομένων. Οι τιμές είναι

Μήκη γραμμής

Ορίζει το ελάχιστο (μέγιστο) μήκος των γραμμών δεδομένων, ως ποσοστό του πλάτους της στήλης.

Εμφάνιση μόνο των γραμμών

Να μην εμφανίζονται τιμές στο κελί, μόνο οι γραμμές δεδομένων.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Σύνολο εικονιδίων

Προσθέστε ένα εικονίδιο στο κελί με βάση την τιμή που σχετίζεται με τα καθορισμένα όρια. Διατίθενται πολλά σύνολα εικονιδίων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Σύνολο εικονιδίων

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Σύνολο εικονιδίων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο σύνολο εικονιδίων

Σύνολο εικονιδίων


Διαθέσιμα σύνολα εικονιδίων

Συνθήκες για τα κατώφλια

Οι συνθήκες για τον ορισμό των ορίων για κάθε εικονίδιο μπορούν να καθοριστούν ως εξής

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!