Συνθήκη - Η ημερομηνία είναι

Εφαρμόζει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο κελί όταν τα περιεχόμενα του κελιού έχουν μορφοποιηθεί ως ημερομηνία και η συνθήκη είναι ένα από τα διαθέσιμα μεσοδιαστήματα ημερομηνιών στον αναπτυσσόμενο κατάλογο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Ημερομηνία

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Ημερομηνία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ημερομηνίας

Ημερομηνία


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!