Συνθήκη - Η τιμή του κελιού είναι

Εφαρμόζει μια τεχνοτροπία κελιού στο κελί ή στην περιοχή κελιών ή κελιών που ελέγχεται από τη συνθήκη που έχει οριστεί στον αναπτυσσόμενο κατάλογο. Η μορφοποίηση εφαρμόζεται σε κάθε κελί ξεχωριστά και η συνθήκη μπορεί να εξαρτάται από τις τιμές άλλων κελιών της επιλεγμένης περιοχής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Συνθήκη.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Συνθήκη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο μορφοποίησης υπό όρους - Συνθήκη

Μορφοποίηση υπό όρους


Προϋποθέσεις για κείμενο και αριθμούς

Συνθήκη

Περιγραφή

ισούται με

Η τιμή του κελιού ισούται με την τιμή που ορίζει ο χρήστης στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά. Χρησιμοποιήστε το κείμενο μέσα σε εισαγωγικά εάν συγκρίνετε τιμές κειμένου.

δεν ισούται με

Η τιμή του κελιού δεν είναι ίση (διαφορετική) με την τιμή που ορίζεται από το χρήστη στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά. Χρησιμοποιήστε το κείμενο μέσα σε εισαγωγικά εάν συγκρίνετε τιμές κειμένου.

αρχίζει με

Τα περιεχόμενα του κελιού ξεκινούν με το κείμενο ή τον αριθμό που ορίζεται στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

τελειώνει με

Τα περιεχόμενα του κελιού τελειώνουν με το κείμενο ή τον αριθμό που ορίζεται στο δεξιό πλαίσιο κειμένου.

περιέχει

Τα περιεχόμενα του κελιού περιέχουν το κείμενο ή τον αριθμό που ορίζεται στο δεξιό πλαίσιο κειμένου.

δεν περιέχει

Το περιεχόμενο του κελιού δεν περιέχει το κείμενο ή τον αριθμό που ορίζεται στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.


note

Η συνθήκη ισχύει για την εσωτερική μετατροπή κειμένου των περιεχομένων του κελιού. Οι αριθμητικές τιμές συγκρίνονται με την ισοδύναμη αναπαράσταση κειμένου τους. Οι μορφές αριθμητικών κελιών (νόμισμα, επιστημονική, καθορισμένες από τον χρήστη ... ) δεν λαμβάνονται υπόψη για συγκρίσεις.


Συνθήκες μόνο για αριθμούς

Συνθήκη

Περιγραφή

είναι μικρότερη από

Η τιμή του κελιού είναι αυστηρά μικρότερη από την τιμή που ορίζει ο χρήστης στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

είναι μεγαλύτερο από

Η τιμή του κελιού είναι αυστηρά μεγαλύτερη από την τιμή που ορίζει ο χρήστης στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

είναι μικρότερο από ή ίσο με

Η τιμή του κελιού είναι μικρότερη ή ίση με την τιμή που ορίζεται από το χρήστη στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με

Η τιμή του κελιού είναι μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή που ορίζεται από το χρήστη στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

είναι μεταξύ

Η τιμή του κελιού βρίσκεται μεταξύ των δύο τιμών που ορίζονται στα πλαίσια κειμένου στα δεξιά - κατώτερη και ανώτερη τιμή - συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των οριακών τιμών.

δεν είναι μεταξύ

Η τιμή του κελιού δεν βρίσκεται μεταξύ των δύο τιμών που ορίζονται στα πλαίσια κειμένου στα δεξιά - κατώτερη και ανώτερη τιμή - συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των οριακών τιμών.

είναι διπλό

Το κελί και τουλάχιστον ένα άλλο κελί στην περιοχή έχουν ίσα περιεχόμενα.

δεν είναι διπλό

Τα περιεχόμενα των κελιών είναι μοναδικά στην περιοχή.

βρίσκεται στα N μεγαλύτερα στοιχεία

Η τιμή κελιού είναι μεταξύ της μέγιστης τιμής στην περιοχή και του Nου μεγαλύτερου στοιχείου του ίδιου. Εισαγάγετε την τιμή του N στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

βρίσκεται στα Ν μικρότερα στοιχεία

Η τιμή του κελιού είναι μεταξύ της ελάχιστης τιμής στην περιοχή και του Nου μικρότερου στοιχείου. Εισαγάγετε την τιμή του N στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

βρίσκεται στο μεγαλύτερο N τοις εκατό

Η τιμή ευρετηρίου της περιοχής κελιών βρίσκεται στο N μεγαλύτερο τοις εκατό του αριθμού των κελιών στην περιοχή. Για παράδειγμα, σε μια περιοχή 20 κελιών και το N ισούται με 20, η τεχνοτροπία εφαρμόζεται στα 4 τελευταία κελιά της περιοχής. Εισαγάγετε την τιμή του N στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

βρίσκεται στο Ν μικρότερο τοις εκατό

Η τιμή ευρετηρίου της περιοχής κελιών βρίσκεται στο N μικρότερο τοις εκατό του αριθμού των κελιών στην περιοχή. Για παράδειγμα, σε μια περιοχή 20 κελιών και με το N ίσο με 20, η τεχνοτροπία εφαρμόζεται στα 4 πρώτα κελιά της περιοχής. Εισαγάγετε την τιμή του N στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

είναι πάνω από το μέσο όρο

Η τιμή του κελιού είναι αυστηρά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τιμών της περιοχής των κελιών.

Δείτε τη σημείωση παρακάτω.

είναι κάτω από τον μέσο όρο

Η τιμή του κελιού είναι αυστηρά μικρότερη από τον μέσο όρο των τιμών της περιοχής των κελιών.

Δείτε τη σημείωση παρακάτω.

είναι πάνω από ή ίση με τον μέσο όρο

Η τιμή του κελιού είναι μεγαλύτερη από ή ίση με τον μέσο όρο των τιμών της περιοχής των κελιών.

Δείτε τη σημείωση παρακάτω.

είναι κάτω από ή ίση με τον μέσο όρο

Η τιμή του κελιού είναι μικρότερη ή ίση με τον μέσο όρο των τιμών της περιοχής των κελιών.

Δείτε τη σημείωση παρακάτω.


note

Αυτή η συνάρτηση αγνοεί οποιοδήποτε κείμενο ή κενό κελί στην περιοχή των δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε εσφαλμένα αποτελέσματα από αυτήν τη συνάρτηση, ψάξτε για κείμενο στις περιοχές δεδομένων. Για να επισημάνετε περιεχόμενα κειμένου σε περιοχή δεδομένων, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Επισήμανση τιμής.


Συνθήκες για σφάλματα σε κελιά.

Συνθήκη

Περιγραφή

είναι σφάλμα

Το κελί βρίσκεται στην κατάσταση σφάλματος που ορίζεται στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά. Δείτε τον κατάλογο σφαλμάτων Calc.

δεν είναι σφάλμα

Το κελί δεν βρίσκεται στην κατάσταση σφάλματος που ορίζεται στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά. Δείτε τον κατάλογο σφαλμάτων Calc


tip

Ένα κελί που αναφέρεται σε ένα άλλο κελί με μια συνθήκη σφάλματος δεν είναι από μόνο του σφάλμα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!