Μορφοποίηση υπό όρους

Επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους για να ορίσετε τις τεχνοτροπίες μορφής ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες. Εάν μια τεχνοτροπία έχει ήδη εκχωρηθεί σε ένα κελί, παραμένει αμετάβλητη. Η εισαγόμενη τεχνοτροπία εδώ αξιολογείται στη συνέχεια. Υπάρχουν αρκετοί τύποι μορφοποίησης υπό όρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Μπορείτε να εισάγετε αρκετές συνθήκες που ερωτούν τα περιεχόμενα των τιμών κελιού ή τύπων. Οι συνθήκες αξιολογούνται από την πρώτη προς την τελευταία. Αν η συνθήκη 1 ταιριάζει με τη συνθήκη, θα χρησιμοποιηθεί η ορισμένη τεχνοτροπία. Αλλιώς, η συνθήκη 2 αξιολογείται και χρησιμοποιείται η ορισμένη τεχνοτροπία. Αν αυτή η τεχνοτροπία δεν ταιριάζει, τότε η επόμενη συνθήκη αξιολογείται και ούτω καθεξής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους.


warning

Για εφαρμόσετε υπό όρους μορφοποίηση, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο Αυτόματος υπολογισμός. Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Αυτόματος υπολογισμός (θα δείτε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στην εντολή όταν είναι ενεργοποιημένος ο Αυτόματος υπολογισμός).


Κατάλογος συνθηκών

Κατάλογος των συνθηκών που καθορίζονται για την περιοχή κελιών κατά σειρά αξιολόγησης. Μπορείτε να ορίσετε όσες προϋποθέσεις θέλετε.

Πάνω

Αύξηση της προτεραιότητας της επιλεγμένης συνθήκης.

Κάτω

Μείωση της προτεραιότητας της επιλεγμένης συνθήκης.

Καταχώριση καταλόγου συνθηκών

Ορίστε αν η μορφοποίηση υπό όρους εξαρτάται από μία από τις καταχωρημένες εγγραφές στο πτυσσόμενο πλαίσιο:

Κλίμακα χρώματος

Αυτό είναι το ίδιο πλαίσιο διαλόγου σαν να επιλέξατε όλα τα κελιά στην πρώτη καταχώριση υπομενού του συνθήκη. Εφαρμόστε μια κλίμακα χρώματος σε μια περιοχή που αποτελείται από την προβολή μιας δίχρωμης ή τρίχρωμης διαβάθμισης σε αυτήν την περιοχή ανάλογα με την τιμή κάθε κελιού. Ένα τυπικό παράδειγμα μπορεί να είναι ένας πίνακας θερμοκρασιών, χαμηλότερος από το γαλάζιο, θερμότερος από το κόκκινο με αποχρώσεις διαβάθμισης στις ενδιάμεσες τιμές.

Πρέπει να επιλέξετε τα δύο "ακραία" χρώματα που δείχνουν τη μέθοδο υπολογισμού. Ο εφαρμοζόμενος υπολογισμός του χρώματος θα γίνει σε σχέση με τα: Ελάχιστο - Μέγιστο - Εκατοστημόριο - Τιμή - Ποσοστό - Τύπος.

Οι επιλογές ελάχιστο και μέγιστο είναι επαρκείς για να βρεθούν στην περιοχή. Άλλες επιλογές χρειάζεται να οριστούν από μια τιμή (εκατοστημόριο, τιμή, ποσοστό) ή μια αναφορά κελιού ή τύπου (Τύπου).

Για λεπτομερή εξήγηση και παραδείγματα, παρακαλούμε επισκεφτείτε το Πώς να εφαρμόσετε χρωματική κλίμακα σελίδας μορφοποίησης υπό όρους στο TDF βίκι.

Ράβδος δεδομένων

Η επιλογή ράβδου δεδομένων θα συμπληρώσει το κελί με συμπαγές ή βαθμιδωτό χρώμα που αντιστοιχεί στην αριθμητική τιμή στο κελί. Η προεπιλογή είναι γαλάζιο για το θετικό και κόκκινο για το αρνητικό.

Ο υπολογισμός της περιοχής συμπλήρωσης βασίζεται στο Ελάχιστο - Μέγιστο - Ποσοστημόριο - Τιμή - Ποσοστό - Τύπος

Οι επιλογές ελάχιστο και μέγιστο είναι αρκετές στις ίδιες επειδή βρίσκονται στην περιοχή. Οι άλλες επιλογές χρειάζεται να καθοριστούν από μία τιμή (ποσοστημόριο, τιμή, ποσοστό), ή αναφορά κελιού, ή τύπο.

Το Περισσότερες επιλογές… ανοίγει έναν διάλογο στα:

Σύνολο εικονιδίων

Είναι επιθυμητό να σχεδιάσετε τη θέση μιας τιμής σχετικά με τα κατώφλια. Το σύνολο των εικονιδίων θα βοηθήσει για να δείξετε τα κατώφλια και να επιλέξετε τον τύπο των εικονιδίων. Διαθέσιμα σύνολα εικονιδίων είναι:

Οι συνθήκες εμφάνισης κάθε εικονιδίου μπορούν να οριστούν ως προς μια τιμή (Τιμή), ως ένα ποσοστό του αριθμού των τιμών στην περιοχή (ποσοστό), ως ποσοστό των τιμών περιοχής (εκατοστημόριο) ή τύπο (Τύπος).

Για λεπτομερή εξήγηση και παραδείγματα, παρακαλούμε επισκεφτείτε το Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο εικονιδίων σε σελίδα μορφοποίησης υπό όρους στο TDF βίκι.

Ημερομηνίες

Αυτή η επιλογή θα εφαρμόσει μια ορισμένη τεχνοτροπία ανάλογα με μια ημερομηνία που θα επιλέξετε στο πτυσσόμενο πλαίσιο: Σήμερα - Χθες - Αύριο - Τελευταίες 7 ημέρες - Αυτήν την εβδομάδα - Τελευταία εβδομάδα.

Διαχείριση μορφοποίησης υπό όρους

Αυτός ο διάλογος σας επιτρέπει να δείτε όλη τη μορφοποίηση υπό όρους που ορίστηκε στο υπολογιστικό φύλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Μορφοποίηση υπό όρους - Διαχείριση.


Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση μορφοποίησης υπό όρους. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε μία ή αρκετές μορφοποιήσεις υπό όρους.

Ο κατάλογος Μορφές υπό όρους εμφανίζει το ενεργό σύνολο κανόνων μορφοποίησης υπό όρους στο τρέχον υπολογιστικό φύλλο. Μόνο ο πρώτος κανόνας για κάθε περιοχή κελιών είναι καταχωρημένο, ακόμα κι αν υπάρχουν πολλαπλοί ορισμένοι κανόνες για δεδομένη περιοχή.

Αν έχετε ορίσει μια μορφοποίηση υπό όρους σε μια περιοχή κελιών και προσπαθείτε τώρα να ορίσετε μια νέα μορφοποίηση υπό όρους σε ένα τμήμα αυτής της περιοχής, ένα μήνυμα προειδοποίησης θα εμφανιστεί, ρωτώντας αν θέλετε να επεξεργαστείτε την υπάρχουσα μορφοποίηση υπό όρους (σε ολόκληρη την περιοχή) ή ορίστε μια νέα μορφοποίηση υπό όρους που την επικαλύπτει (στην επιλεγμένη περιοχή).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!