Μορφοποίηση υπό όρους

Χρησιμοποιήστε Μορφοποίηση υπό όρους για να ορίσετε συνθήκες βάσει περιοχής που καθορίζουν ποια τεχνοτροπία κελιού θα εφαρμοστεί σε κάθε κελί σε μια δεδομένη περιοχή με βάση τα περιεχόμενά της.

Εφαρμόζεται η τεχνοτροπία κελιού που αντιστοιχεί στην πρώτη συνθήκη που αξιολογείται ως true. Οι τεχνοτροπίες κελιών που εφαρμόζονται μέσω της Μορφοποίησης υπό όρους αντικαθιστούν τις τεχνοτροπίες κελιών που εφαρμόζονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τη Γραμμή μορφοποίησης ή την πλευρική στήλη Τεχνοτροπίες.

Μπορείτε να εισαγάγετε διάφορες συνθήκες που υποβάλλουν ερωτήματα για τις τιμές των κελιών ή τα αποτελέσματα των τύπων. Οι συνθήκες αξιολογούνται από την πρώτη έως την τελευταία. Εάν η Συνθήκη 1 είναι αληθής με βάση τα τρέχοντα περιεχόμενα κελιού, εφαρμόζεται η αντίστοιχη τεχνοτροπία κελιού. Διαφορετικά, η Συνθήκη 2 αξιολογείται για να καθοριστεί εάν θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη τεχνοτροπία της. Εάν καμία από τις συνθήκες δεν ταιριάζει με τα περιεχόμενα του κελιού, τότε δεν γίνονται αλλαγές στη μορφή του κελιού.

Οι μορφές υπό όρους δεν αντικαθιστούν τις τεχνοτροπίες κελιών και την άμεση μορφοποίηση που εφαρμόστηκε χειροκίνητα. Παραμένουν αποθηκευμένες ως ιδιότητες κελιού και εφαρμόζονται όταν το κελί δεν ταιριάζει με καμία συνθήκη ή όταν καταργείτε όλες τις μορφές υπό όρους.

warning

Για εφαρμόσετε υπό όρους μορφοποίηση, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο Αυτόματος υπολογισμός. Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Αυτόματος υπολογισμός (θα δείτε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στην εντολή όταν είναι ενεργοποιημένος ο Αυτόματος υπολογισμός).


Περιοχή κελιών

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους - Συνθήκη.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Υπό όρους - Συνθήκη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο μορφοποίησης υπό όρους - Συνθήκη

Μορφοποίηση υπό όρους


Περιοχή

Καθορίζει την περιοχή των κελιών που αφορά η μορφοποίηση υπό όρους. Πατήστε στο πλήκτρο Συρρίκνωση για να ελαχιστοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου. Ξαναπατήστε στο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου μόλις επιλεγεί η περιοχή.

Κατάλογος συνθηκών

Κατάλογος των συνθηκών που καθορίζονται για την περιοχή κελιών κατά σειρά αξιολόγησης. Μπορείτε να ορίσετε όσες προϋποθέσεις θέλετε.

Πάνω

Αύξηση της προτεραιότητας της επιλεγμένης συνθήκης.

Κάτω

Μείωση της προτεραιότητας της επιλεγμένης συνθήκης.

Προσθήκη

Προσθέτει τη συνθήκη στον κατάλογο συνθηκών.

Διαγραφή

Διαγράφει τη συνθήκη από τον κατάλογο συνθηκών.

Καταχωρήσεις καταλόγου συνθηκών

Καθορίστε εάν η μορφοποίηση υπό όρους εξαρτάται από μία από τις καταχωρίσεις που αναφέρονται στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο.

Συνθήκη - Η τιμή του κελιού είναι

Εφαρμόζει μια τεχνοτροπία κελιού στο κελί ή στην περιοχή κελιών ή κελιών που ελέγχεται από τη συνθήκη που έχει οριστεί στον αναπτυσσόμενο κατάλογο. Η μορφοποίηση εφαρμόζεται σε κάθε κελί ξεχωριστά και η συνθήκη μπορεί να εξαρτάται από τις τιμές άλλων κελιών της επιλεγμένης περιοχής.

Συνθήκη - Ο τύπος είναι

Εφαρμόζει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο κελί όταν η έκφραση του τύπου στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά είναι όχι μηδέν.

Συνθήκη - Η ημερομηνία είναι

Εφαρμόζει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο κελί όταν τα περιεχόμενα του κελιού έχουν μορφοποιηθεί ως ημερομηνία και η συνθήκη είναι ένα από τα διαθέσιμα μεσοδιαστήματα ημερομηνιών στον αναπτυσσόμενο κατάλογο.

Συνθήκη - Όλα τα κελιά

Εφαρμόζει τη μορφοποίηση υπό όρους στο σύνολο κελιών που ορίζονται στην επιλεγμένη περιοχή. Η μορφοποίηση εφαρμόζεται με βάση τα περιεχόμενα ολόκληρης της περιοχής.

Χρωματική κλίμακα

Εφαρμόζει μια χρωματική κλίμακα σε μια περιοχή που αποτελείται από την εμφάνιση μιας δίχρωμης ή τρίχρωμης διαβάθμισης σε αυτήν την περιοχή ανάλογα με την τιμή κάθε κελιού.

Γραμμή δεδομένων

Η επιλογή γραμμής δεδομένων γεμίζει το κελί με συμπαγές ή βαθμωτό χρώμα που αντιστοιχεί στην αριθμητική τιμή στο κελί.

Σύνολο εικονιδίων

Προσθέστε ένα εικονίδιο στο κελί με βάση την τιμή που σχετίζεται με τα καθορισμένα όρια. Διατίθενται πολλά σύνολα εικονιδίων.

Εφαρμογή τεχνοτροπίας

Επιλέξτε την τεχνοτροπία κελιού που θα εφαρμοστεί όταν επαληθευτεί η συνθήκη. Επιλέξτε Νέο τεχνοτροπία για να ανοίξετε τον Διάλογο τεχνοτροπίας κελιού και να ορίσετε τις ιδιότητες της τεχνοτροπίας.

Διαχείριση συνθηκών

Διαχείριση όλης της μορφοποίησης υπό όρους που ορίζεται στο υπολογιστικό φύλλο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!