Αυτόματη μορφοποίηση

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εφαρμόσετε μία αυτόματη μορφοποίηση στην επιλεγμένη περιοχή του φύλλου ή για να ορίσετε τις δικές σας αυτόματες μορφοποιήσεις.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφής.

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο τεχνοτροπιών αυτόματης μορφής

Αυτόματη μορφοποίηση


note

Η εντολή αυτόματης μορφοποίησης είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει επιλεγεί μια περιοχή κελιών με τουλάχιστον 3 στήλες και 3 σειρές. Διαφορετικά, αυτή η εντολή θα εμφανιστεί με γκρίζο χρώμα στο μενού.


Μορφή

Επιλέξτε μια προκαθορισμένη αυτόματη μορφοποίηση για να την εφαρμόσετε σε μια επιλεγμένη περιοχή του φύλλου σας.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Προσθήκη

Σας επιτρέπει να προσθέσετε την τρέχουσα μορφοποίηση μιας περιοχής με τουλάχιστον 4 x 4 κελιά στον κατάλογο των προκαθορισμένων αυτόματων μορφοποιήσεων.. Τότε εμφανίζεται ο διάλογος Προσθήκη αυτόματης μορφοποίησης.

Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε Εντάξει.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Μετονομασία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης αυτόματης μορφοποίησης.

Ανοίγει ο διάλογος Μετονομασία αυτόματης μορφοποίησης. Εισάγετε το νέο όνομα της αυτόματης μορφοποίησης εδώ.

Μορφοποίηση

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε κάποιες από τις τρέχουσες ρυθμίσεις στο υπολογιστικό σας φύλλο, αποεπιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή.

Μορφή αριθμού

Όταν επιλέγεται, καθορίζει ότι θέλετε να διατηρείται η μορφή αριθμού της επιλεγμένης μορφής.

Περιγράμματα

Όταν επιλέγεται, καθορίζει ότι θέλετε να διατηρείται το περίγραμμα της επιλεγμένης μορφής.

Γραμματοσειρά

Όταν επιλέγεται, καθορίζει ότι θέλετε να διατηρείται η γραμματοσειρά της επιλεγμένης μορφής.

Μοτίβο

Όταν επιλέγεται, καθορίζει ότι θέλετε να διατηρείται το μοτίβο της επιλεγμένης μορφής.

Στοίχιση

Όταν επιλέγεται, καθορίζει ότι θέλετε να διατηρείται η στοίχιση της επιλεγμένης μορφής.

Αυτόματο γέμισμα πλάτους και ύψους

Όταν επιλέγεται, καθορίζει ότι θέλετε να διατηρείται το πλάτος και το ύψος των επιλεγμένων κελιών της επιλεγμένης μορφής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!