Διαίρεση κελιών

Διαιρεί προηγουμένως συγχωνευμένα κελιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφοποίηση - Συγχώνευση κελιών - Διαίρεση κελιών


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!