Συγχώνευση κελιών

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών σε ένα μοναδικό κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφοποίηση - Συγχώνευση κελιών - Συγχώνευση κελιών


Το κελί που προκύπτει από την συγχώνευση λαμβάνει το όνομα του πρώτου κελιού της αρχικής περιοχής κελιών. Τα συγχωνευμένα κελιά δεν μπορούν να συγχωνευθούν και δεύτερη φορά με άλλα κελιά. Η περιοχή θα πρέπει να έχει τη μορφή παραλληλογράμμου ενώ δεν υποστηρίζεται η πολλαπλή επιλογή.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν τα κελιά που πρόκειται να συγχωνευθούν έχουν κάποιο περιεχόμενο, τότε είναι απαραίτητη μια επιβεβαίωση ασφαλείας.


Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες:

Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα συγχωνευμένα κελιά μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα υπολογισμού σε τύπους στον πίνακα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!