Προσθήκη

Προσθέτει την τρέχουσα επιλογή στις καθορισμένες περιοχές εκτύπωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Προσθήκη.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!