Επεξεργασία περιοχών εκτύπωσης

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε το εύρος εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις γραμμές ή τις στήλες που πρόκειται να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Επεξεργασία.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Επεξεργασία περιοχών εκτύπωσης

Επεξεργασία περιοχών εκτύπωσης


Εκτύπωση γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

Ορισμός περιοχών εκτύπωσης σε ένα φύλλο

Περιοχή εκτύπωσης

Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε μια καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης.

Επιλέξτε -καμία- για να αφαιρέσετε έναν ορισμό περιοχής εκτύπωσης για το τρέχον υπολογιστικό φύλλο. Επιλέξτε -ολόκληρο φύλλο- για να καθορίσετε το τρέχον φύλλο ως περιοχή εκτύπωσης. Διαλέξτε -επιλογή-, για να ορίσετε την επιλεγμένη περιοχή ενός υπολογιστικού φύλλου ως περιοχή εκτύπωσης. Επιλέγοντας -από το χρήστη-, μπορείτε να ορίσετε περιοχή εκτύπωσης που ήδη καθορίσατε χρησιμοποιώντας την εντολή Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός. Εάν έχετε ονομάσει μια περιοχή χρησιμοποιώντας την εντολή Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις - Ορισμός, αυτό το όνομα θα εμφανιστεί και μπορεί να επιλεγεί από το πλαίσιο καταλόγου.

Στο δεξιό πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να κάνετε εισαγωγή μιας περιοχής εκτύπωσης με αναφορά ή με όνομα. Αν ο δρομέας βρίσκεται στον πλαίσιο κειμένου Περιοχή εκτύπωσης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την περιοχή εκτύπωσης στο υπολογιστικό φύλλο με το ποντίκι.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Γραμμές για επανάληψη

Επιλέξτε μία ή περισσότερες γραμμές για εκτύπωση σε κάθε σελίδα. Στο δεξιό πλαίσιο του κειμένου εισάγετε την παραπομπή γραμμών, για παράδειγμα, "1" ή "$1" ή "$2:$3". Το πλαίσιο του καταλόγου εμφανίζεται ως -προσαρμοσμένο-. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε -κανένα- για να καταργήσετε μία καθορισμένη επαναλαμβανόμενη γραμμή.

Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε γραμμές σύροντας το ποντίκι στο υπολογιστικό φύλλο, αν ο δρομέας βρίσκεται στο πεδίο κειμένου Γραμμές για επανάληψη στο παράθυρο διαλόγου.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Στήλες για επανάληψη

Επιλέξτε μία ή περισσότερες στήλες για εκτύπωση σε κάθε σελίδα. Στο δεξιό πλαίσιο του κειμένου εισάγετε την παραπομπή στηλών, για παράδειγμα, "A" ή "AB" ή "$C:$E". Το πλαίσιο καταλόγου εμφανίζεται ως -προσαρμοσμένο-. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε -κανένα- για να καταργήσετε μία καθορισμένη επαναλαμβανόμενη στήλη.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε επαναλαμβανόμενες στήλες σύροντας το ποντίκι στο υπολογιστικό φύλλο, αν ο δρομέας βρίσκεται στο πεδίο κειμένου Στήλες για επανάληψη στο παράθυρο διαλόγου.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!