Καθαρισμός

Ακυρώνει την καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Καθαρισμός.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!