Ορισμός

Καθορίζει ένα ενεργό κελί ή μια επιλεγμένη περιοχή κελιών ως περιοχή εκτύπωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Περιοχή εκτύπωσης.

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ορισμός περιοχής εκτύπωσης

Ορισμός περιοχής εκτύπωσης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!