Ορισμός

Καθορίζει ένα ενεργό κελί ή μια επιλεγμένη περιοχή κελιών ως περιοχή εκτύπωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!