Περιοχές εκτύπωσης

Διαχειρίζεται τις περιοχές εκτύπωσης. Θα εκτυπωθούν μόνο τα κελιά αυτών των περιοχών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης.


Εικονίδιο σημείωσης

Αν δεν καθορίσετε μια περιοχή εκτύπωσης με το χέρι, το Calc ορίζει αυτόματα μια περιοχή που περιλαμβάνει όλα τα κελιά που δεν είναι κενά.


Ορισμός

Καθορίζει ένα ενεργό κελί ή μια επιλεγμένη περιοχή κελιών ως περιοχή εκτύπωσης.

Προσθήκη

Προσθέτει την τρέχουσα επιλογή στις καθορισμένες περιοχές εκτύπωσης.

Καθαρισμός

Ακυρώνει την καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης.

Επεξεργασία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε το εύρος εκτύπωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!