Τεχνοτροπία σελίδας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε πώς θα εμφανίζονται όλες οι σελίδες στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Τεχνοτροπία σελίδας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στην καρτέλα Διάταξη, επιλέξτε Περιθώρια σελίδας, ή Μέγεθος σελίδας, ή Στήλες σελίδας και πατήστε στο Περισσότερες επιλογές .

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Τεχνοτροπία σελίδας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο τεχνοτροπίας σελίδας

Τεχνοτροπία σελίδας

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + P

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Τεχνοτροπία σελίδας.

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπία () - επιλέξτε Τεχνοτροπίες σελίδας - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για την επιλεγμένη τεχνοτροπία - Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας.


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Κεφαλίδα

Προσθέτει κεφαλίδα στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Κεφαλίδα είναι περιοχή στο πάνω περιθώριο σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Υποσέλιδο

προσθέτει υποσέλιδο στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Υποσέλιδο είναι περιοχή στο κάτω περιθώριο σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Φύλλο

Καθορίζει τα στοιχεία που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση όλων των φύλλων που χρησιμοποιούν την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να καθορίστε τη σειρά εκτύπωσης, τον αριθμό της πρώτης σελίδας καθώς και την κλίμακα των σελίδων.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!