Συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών

Αυτό είναι ένα εναλλάξιμο στοιχείο ελέγχου που ενώνει όλα τα κελιά σε μια ορθογώνια επιλογή σε ένα κελί ή επιστρέφει τα συγχωνευμένα κελιά στα αρχικά μεμονωμένα κελιά. Κατά τη συγχώνευση θα μορφοποιήσει το συγχωνευμένο κελί ως στοιχισμένο στο κέντρο.

Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται ενεργοποιημένο κάθε φορά που υπάρχουν συγχωνευμένα κελιά στην επιλογή, υποδεικνύοντας ότι πατώντας στο στοιχείο ελέγχου θα καταργήσει τη συγχώνευση αυτών των κελιών.

warning

Τα συγχωνευμένα κελιά μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα υπολογισμού σε τύπους στον πίνακα.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Συγχώνευση και αποσυγχώνευση κελιών - Συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών

Συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών


Τα κελιά δεν μπορούν να συγχωνευτούν ξανά χωρίς πρώτα να τα αποσυγχωνεύσουμε.

note

Η συγχώνευση μιας επιλογής κελιών που περιλαμβάνει εν μέρει συγχωνευμένα κελιά είναι γενικά δυνατή με το Κατάργηση συγχώνευσης, ακολουθούμενο από το Συγχώνευση κελιών, χωρίς να αλλάξει η αρχική επιλογή. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες επιλογές κατά τη συγχώνευση κελιών με τις επιλογές Διάλογος συγχώνευσης κελιών που περιγράφονται παρακάτω.


Η πολλαπλή επιλογή δεν υποστηρίζεται, δηλαδή η επιλογή πρέπει να είναι ορθογώνια.

Το συγχωνευμένο κελί λαμβάνει το όνομα και το περιεχόμενο του πρώτου κελιού της επιλογής.

Εάν περισσότερα από ένα κελιά προς συγχώνευση έχουν περιεχόμενο, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση κελιών.

Επιλογές διαλόγου συγχώνευσης κελιών

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!