Εμφάνιση φύλλου

Εμφανίζει φύλλα που είχαν αποκρυφτεί με την εντολή Απόκρυψη φύλλων. Επιλέξτε μόνο ένα φύλλο για να καλέσετε την εντολή. Το τρέχον φύλλο είναι πάντοτε επιλεγμένο. Αν έχει επιλεχθεί ένα φύλλο άλλο από το τρέχον, μπορείτε να το αποεπιλέξετε πατώντας ενώ πατάτε στην αντίστοιχη καρτέλα φύλλου στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εμφάνιση φύλλου.


Κρυφά φύλλα

Εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των κρυμμένων φύλλων στο έγγραφό υπολογιστικού φύλλου σας. Για να εμφανίσετε ένα συγκεκριμένο φύλλο, πατήστε στην αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου και επιβεβαιώστε με το Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!