Εμφάνιση φύλλου

Εμφανίζει τα φύλλα που είχαν προηγουμένως κρυφτεί με την εντολή Απόκρυψη φύλλων.

Επιλέξτε ένα μόνο φύλλο για να καλέσετε την εντολή. Το τρέχον φύλλο είναι πάντα επιλεγμένο. Εάν έχει επιλεγεί ένα φύλλο διαφορετικό από το τρέχον φύλλο, μπορείτε να το αποεπιλέξετε πατώντας , ενώ πατάτε στην αντίστοιχη καρτέλα φύλλου στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εμφάνιση φύλλου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Διάταξη - Εμφάνιση φύλλου.

Από τη γραμμή πλοήγησης φύλλων:

Επιλέξτε Εμφάνιση φύλλου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εμφάνιση φύλλου

Εμφάνιση φύλλου


Κρυφά φύλλα

Εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των κρυμμένων φύλλων στο έγγραφό υπολογιστικού φύλλου σας. Για να εμφανίσετε ένα συγκεκριμένο φύλλο, πατήστε στην αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου και επιβεβαιώστε με το Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!