Μετονομασία φύλλου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικό όνομα για το τρέχον φύλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Μετονομασία φύλλου.


Όνομα

Εισάγετε εδώ ένα νέο όνομα για το φύλλο.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε ακόμα να ανοίξετε το διάλογο Μετονομασία φύλλου μέσω του μενού περιεχομένου, τοποθετώντας το ποντίκι σας πάνω από μια καρτέλα φύλλου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου και καθώς έχετε πατημένο το .


Εικονίδιο συμβουλής

Εναλλακτικά, πατήστε πάνω στη καρτέλα φύλλου πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο . Με αυτό το τρόπο μπορείτε να αλλάξετε απευθείας το όνομα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!