Φύλλο

Καθορίζει το όνομα του φύλλου και αποκρύπτει ή εμφανίζει τα επιλεγμένα φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο.


Μετονομασία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικό όνομα για το τρέχον φύλλο.

Απόκρυψη

Αποκρύπτει τις επιλεγμένες γραμμές, στήλες ή μεμονωμένα φύλλα.

Εμφάνιση

Εμφανίζει φύλλα που είχαν αποκρυφτεί με την εντολή Απόκρυψη φύλλων.

Αν ένα φύλλο έχει αποκρυφτεί, το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση φύλλου ανοίγει, κάτι που σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα φύλλο για εμφάνισή του ξανά.

Δεξιά-προς-αριστερά

Μεεταβάλει τον προσανατολισμό του τρέχοντος φύλλου σε Δεξιά-προς-αριστερά αν η υποστήριξη CTL είναι ενεργοποιημένη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!