Στήλη

Καθορίζει το πλάτος στήλης και αποκρύπτει ή εμφανίζει τις επιλεγμένες στήλες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες.


Πλάτος

Αλλάζει το πλάτος της τρέχουσας στήλης, ή των επιλεγμένων στηλών.

Βέλτιστο πλάτος

Καθορίζει το βέλτιστο πλάτος στηλών για τις επιλεγμένες στήλες.

Απόκρυψη

Αποκρύπτει τις επιλεγμένες γραμμές, στήλες ή μεμονωμένα φύλλα.

Εμφάνιση

Επιλέξτε αυτήν την εντολή για να εμφανίσετε προηγουμένως κρυμμένες γραμμές ή στήλες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!