Εμφάνιση

Επιλέξτε αυτήν την εντολή για να εμφανίσετε προηγουμένως κρυμμένες γραμμές ή στήλες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Εμφάνιση.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Εμφάνιση.


Για να εμφανιστεί κάποια γραμμή ή στήλη, επιλέξτε την περιοχή των γραμμών ή στηλών που περιέχουν τα κρυφά στοιχεία, και στη συνέχεια επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Εμφάνιση ή Μορφή - Στήλες - Εμφάνιση.

Παραδείγματος χάρη, για να εμφανίσετε τη στήλη Β, πατήστε την κεφαλίδα της στήλης Α, επεκτείνετε την επιλογή στη στήλη C, έπειτα επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Εμφάνιση. Για να εμφανίσετε την προηγουμένως κρυφή στήλη Α, πατήστε την κεφαλίδα της στήλης Β, κρατήστε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο και μεταφέρτε στα αριστερά. Η επιλεγμένη περιοχή εμφανίζεται στις αλλαγές περιοχής ονόματος από B1:B1048576 μέχρι A1:B1048576. Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Εμφάνιση. Συνεχίστε το ίδιο με τις γραμμές.

Για να εμφανίσετε όλα τα κρυφά κελιά, πατήστε πρώτα στο πεδίο στην επάνω αριστερά γωνία. Αυτό επιλέγει όλα τα κελιά του πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!