Βέλτιστα ύψη γραμμών

Καθορίζει το βέλτιστο ύψος γραμμής των επιλεγμένων γραμμών. Το βέλτιστο ύψος γραμμής εξαρτάται από το μέγεθος γραμματοσειράς του μεγαλύτερου χαρακτήρα της γραμμής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μονάδες μέτρησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Βέλτιστο ύψος.


Προσθήκη

Καθορίζει επιπρόσθετα διαστήματα μεταξύ του μεγαλύτερου χαρακτήρα μίας γραμμής και τα όρια των κελιών.

Προεπιλεγμένη τιμή

Επαναφέρει την προεπιλεγμένη τιμή για το βέλτιστο ύψος γραμμής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!