Γραμμή

Ορίζει το ύψος γραμμής και αποκρύπτει ή εμφανίζει τις επιλεγμένες γραμμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές.


Ύψος

Αλλάζει το ύψος της τρέχουσας σειράς ή των επιλεγμένων σειρών.

Βέλτιστο ύψος

Καθορίζει το βέλτιστο ύψος γραμμής των επιλεγμένων γραμμών.

Απόκρυψη

Αποκρύπτει τις επιλεγμένες γραμμές, στήλες ή μεμονωμένα φύλλα.

Εμφάνιση

Επιλέξτε αυτήν την εντολή για να εμφανίσετε προηγουμένως κρυμμένες γραμμές ή στήλες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!