Προστασία κελιών

Καθορίζει διάφορες επιλογές προστασίας για επιλεγμένα κελιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κελιά - Προστασία κελιών.


Προστασία

Απόκρυψη όλων

Αποκρύπτει τους τύπους και τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών.

Προστατευμένο

Εμποδίζει την τροποποίηση των επιλεγμένων κελιών.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η προστασία κελιού λαμβάνει χώρα μόνο εάν προστατεύετε επίσης το φύλλο (Εργαλεία - Προστασία φύλλου).


Απόκρυψη τύπου

Αποκρύπτει τους τύπους στα επιλεγμένα κελιά.

Εκτύπωση

Καθορίζει τις επιλογές εκτύπωσης για το φύλλο.

Απόκρυψη κατά την εκτύπωση

Διατηρεί τα επιλεγμένα κελιά και δεν επιτρέπει την εκτύπωσή τους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!