Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Εισάγει δεδομένα από αρχείο HTML, Calc, ή Excel στο τρέχον φύλλο ως σύνδεσμο. Τα δεδομένα πρέπει να εντοπιστούν εντός της ονοματισμένης περιοχής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εξωτερικοί σύνδεσμοι.


Ιστοσελίδα της πηγής των εξωτερικών δεδομένων.

Εισάγετε το URL ή το όνομα του αρχείου που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να εισάγετε και έπειτα πατήστε Enter. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Περιήγηση για να επιλέξετε το όνομα του αρχείου από έναν διάλογο αρχείου που ανοίγει. Μόνο τότε θα αναζητηθεί το URL από το δίκτυο ή το σύστημα των αρχείων.

Εικονίδιο σημείωσης

Εμφανίζεται διάλογος εισαγωγής δεδομένων CSVκατά τη σύνδεση με εξωτερικό αρχείο CSV.


Διαθέσιμοι πίνακες/περιοχές

Επιλέξτε τον πίνακα ή την περιοχή δεδομένων που θέλετε να εισάγετε. Εάν το επιλεγμένο έγγραφο Calc ή Excel δεν περιέχει επώνυμη περιοχή, τα δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου δεν μπορούν να εισαχθούν και το πλήκτρο Εντάξει θα παραμείνει ανενεργό.

Ενημέρωση όλων

Εισάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων της αναμονής πριν επαναφορτωθούν τα εξωτερικά δεδομένα στο τρέχον έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!