Κατάλογος συναρτήσεων

Ανοίγει το παράθυρο καταλόγου συναρτήσεων στην πλευρική στήλη, που εμφανίζει όλες τις συναρτήσεις που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφό σας. Το παράθυρο Κατάλογος συναρτήσεων είναι παρόμοιο με τη σελίδα της καρτέλας Συναρτήσεις για τον Οδηγός συναρτήσεων. Οι συναρτήσεις εισάγονται με σημεία δεσμευτικά θέσης ώστε να αντικαθιστώνται από τις δικές σας τιμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Κατάλογος συναρτήσεων.


Το παράθυρο Κατάλογος συναρτήσεων είναι ένα προσαρμόσιμο παράθυρο προσάρτησης. Χρησιμοποιήστε το για να εισαγάγετε γρήγορα λειτουργίες στο υπολογιστικό φύλλο. Διπλοπατώντας σε μια καταχώριση στον κατάλογο συναρτήσεων, η αντίστοιχη συνάρτηση εισάγεται απευθείας με όλες τις παραμέτρους.

Κατάλογος κατηγοριών

Παραθέτει όλες τις κατηγορίες στις οποίες εκχωρούνται οι διάφορες συναρτήσεις. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις κατάλληλες συναρτήσεις στο παρακάτω πεδίο καταλόγου. Επιλέξτε "Όλες" για να εμφανίσετε όλες τις συναρτήσεις με αλφαβητική σειρά, ανεξάρτητα από κατηγορία. Το "Τελευταία χρησιμοποιημένα" παραθέτει έναν κατάλογο με τις συναρτήσεις που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.

Κατάλογος συναρτήσεων

Εμφανίζει τις διαθέσιμες συναρτήσεις. Όταν επιλέγετε μία συνάρτηση, η περιοχή κάτω από το πλαίσιο λίστας εμφανίζει μια μικρή περιγραφή. Για να εισάγετε την επιλεγμένη συνάρτηση διπλοπατήστε την ή πατήστε στο εικονίδιο Εισαγωγή συνάρτησης στο υπολογιστικό φύλλο.

Εισαγωγή συνάρτησης στο υπολογιστικό φύλλο

Εικονίδιο εισαγωγής συνάρτησης

Εισάγει την επιλεγμένη συνάρτηση στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!