Ορισμός περιοχής ετικέτας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε μία περιοχή ετικέτας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Ετικέτες.


Αναγνώριση ονομάτων ως διευθυνσιοδότηση

Τα περιεχόμενα των κελιών μιας περιοχής ετικέτας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα σε τύπους - το LibreOffice αναγνωρίζει αυτά τα ονόματα ακριβώς όπως, για παράδειγμα, τα προκαθορισμένα ονόματα των ημερών της εβδομάδας και των μηνών. Αυτό σημαίνει ότι όταν γίνει εισαγωγή τους σε κάποιο τύπο, τα ονόματα αυτά προστίθενται αυτόματα. Επιπλέον, οι περιοχές που καθορίστηκαν από περιοχές ετικέτας θα έχουν σειρά προτεραιότητας σε όσα ονόματα ορίστηκαν από αυτόματα δημιουργημένες περιοχές.

note

Μπορείτε να καθορίζετε αρκετές περιοχές ετικέτας που να περιέχουν τις ίδιες ετικέτες για διαφορετικά φύλλα. Στην περίπτωση αυτή, το LibreOffice αναζητεί τις περιοχές ετικέτας του τρέχοντος φύλλου και, κατόπιν αποτυχημένης αναζήτησης, τις περιοχές άλλων φύλλων.


Εύρος

Εμφανίζει την παραπομπή κελιών της κάθε περιοχής ετικέτας. Για να αφαιρέσετε μία περιοχή ετικέτας από το πλαίσιο καταλόγου, επιλέξτε την και ύστερα πατήστε στην επιλογή Διαγραφή.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Περιέχει ετικέτες στηλών

Περιλαμβάνει ετικέτες στηλών στην τρέχουσα περιοχή ετικέτας.

Περιέχει ετικέτες γραμμών

Περιλαμβάνει ετικέτες γραμμών στην τρέχουσα περιοχή ετικέτας.

Για περιοχή δεδομένων

Καθορίζει την περιοχή δεδομένων για την οποία είναι έγκυρη η επιλεγμένη περιοχή ετικέτας. Για να την τροποποιήσετε, πατήστε στο φύλλο και επιλέξτε διαφορετική περιοχή με το ποντίκι σας.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Προσθήκη

Προσθέτει την τρέχουσα περιοχή ετικέτας στον κατάλογο.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!