Δημιουργία ονομάτων

Σας επιτρέπει να ονομάζετε αυτόματα πολλαπλές περιοχές κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Δημιουργία.


Επιλέξτε την περιοχή που περιέχει όλες τις περιοχές που επιθυμείτε να ονομάσετε. Ύστερα επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις - Δημιουργία. Αυτό ανοίγει τον διάλογο Δημιουργία ονομάτων, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές ονομασίας που επιθυμείτε.

Δημιουργία ονομάτων από

Καθορίζει το τμήμα του υπολογιστικού φύλλου που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του ονόματος.

Πάνω γραμμή

Δημιουργεί τα ονόματα περιοχών από τη γραμμή κεφαλίδας της επιλεγμένης περιοχής. Κάθε στήλη αποδέχεται ένα ξεχωριστό όνομα και παραπομπή κελιών.

Αριστερή στήλη

Δημιουργεί τα ονόματα περιοχών από τις καταχωρήσεις στην πρώτη στήλη της επιλεγμένης περιοχής του φύλλου. Κάθε γραμμή αποδέχεται ένα ξεχωριστό όνομα και παραπομπή κελιών.

Κάτω γραμμή

Δημιουργεί τα ονόματα περιοχών από τις καταχωρήσεις στην τελευταία γραμμή της επιλεγμένης περιοχής του φύλλου. Κάθε στήλη αποδέχεται ένα ξεχωριστό όνομα και παραπομπή κελιών.

Δεξιά στήλη

Δημιουργεί τα ονόματα περιοχών από τις καταχωρήσεις στην τελευταία στήλη της επιλεγμένης περιοχής του φύλλου. Κάθε γραμμή αποδέχεται ένα ξεχωριστό όνομα και παραπομπή κελιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!