Επικόλληση ονομάτων

Εισάγει μια καθορισμένη ονοματισμένη περιοχή κελιών στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή μίας περιοχής κελιών αφού έχετε καθορίσει το όνομα για την περιοχή.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Εισαγωγή.


Περιοχή πίνακα

Παραθέτει όλες τις καθορισμένες περιοχές κελιών. Διπλοπατήστε σε μία καταχώριση για να εισάγετε την ονοματισμένη περιοχή στο ενεργό φύλλο στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Επικόλληση όλων

Εισάγει έναν κατάλογο όλων των ονοματισμένων περιοχών και τις αντίστοιχες αναφορές κελιών στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Επικόλληση

Εισάγει την επιλεγμένη επώνυμη περιοχή και την αντίστοιχη αναφορά κελιού στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!