Ορισμός ονομάτων

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα για την επιλεγμένη περιοχή ή για την παράσταση του τύπου.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να καθορίσετε τις περιοχές ή για να εισαγάγετε την παραπομπή στα πεδία του παραθύρου διαλόγου Ορισμός ονομάτων .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Ορισμός.

+F3


Το πλαίσιο Περιοχή φύλλου στη γραμμή Τύπος περιέχει έναν κατάλογο με τα καθορισμένα ονόματα για τις περιοχές ή παραστάσεις τύπων και το εύρος τους μεταξύ παρενθέσεων. Πατήστε σε ένα όνομα από αυτό το πλαίσιο για να επισημάνετε την αντίστοιχη αναφορά στο υπολογιστικό φύλλο. Τα ονόματα που δίνονται σε τύπους ή σε τμήματα τύπων δεν βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Όνομα

Εισάγετε το όνομα της περιοχής για την οποία θέλετε να ορίσετε την αναφορά ή μια παράσταση τύπου. Όλα τα ονόματα περιοχών που ήδη ορίστηκαν στο υπολογιστικό φύλλο παρατίθενται στο πεδίο κειμένου παραπάνω. Εάν πατήσετε σε ένα όνομα στον κατάλογο, η αντίστοιχη αναφορά στο έγγραφο θα εμφανιστεί με ένα γαλάζιο πλαίσιο. Εάν πολλαπλές περιοχές κελιών έχουν το ίδιο όνομα περιοχής, εμφανίζονται με πλαίσια διαφορετικού χρώματος.

Περιοχή ή παράσταση τύπου

Η αναφορά του επιλεγμένου ονόματος περιοχής εμφανίζεται εδώ ως απόλυτη τιμή.

Για να εισαγάγετε μια νέα παραπομπή περιοχής, τοποθετήστε τον δρομέα σε αυτό το πεδίο και χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή σε οποιοδήποτε φύλλο του υπολογιστικού σας εγγράφου. Για να εισάγετε έναν νέο τύπο με όνομα, πληκτρολογείστε την παράσταση του τύπου.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο συρρίκνωσης

Σμίκρυνση

Εικονίδιο επέκτασης

Επέκταση

Εμβέλεια

Επιλέξτε το εύρος της ονοματισμένης περιοχής ή του ονοματισμένου τύπου. Έγγραφο (γενικό) σημαίνει ότι το όνομα είναι έγκυρο για ολόκληρο το έγγραφο. Οποιοδήποτε άλλο επιλεγμένο όνομα φύλλου θα περιορίσει το εύρος της ονοματισμένης περιοχής ή της παράστασης τύπου σε αυτό το φύλλο.

Επιλογές περιοχής

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον Τύπο περιοχής (προαιρετικό) για την αναφορά.

Καθορίζει πρόσθετες επιλογές σχετικές με τον τύπο της περιοχής παραπομπής.

Περιοχή εκτύπωσης

Καθορίζει την περιοχή ως περιοχή εκτύπωσης.

Φιλτρο

Καθορίζει την επιλεγμένη περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα προχωρημένο φίλτρο.

Επανάληψη στήλης

Καθορίζει την περιοχή ως επαναλαμβανόμενη στήλη.

Επανάληψη γραμμής

Καθορίζει την περιοχή ως επαναλαμβανόμενη γραμμή.

Προσθήκη

Πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη για να προσθέσετε ένα νέο καθορισμένο όνομα.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!