Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις

Σας επιτρέπει να ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες του εγγράφου σας υπολογιστικού φύλλου. Όταν ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε έγγραφα υπολογιστικών φύλλων και να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Επώνυμη περιοχή ή έκφραση.

Επιλέξτε Φύλλο - Ονομασμένη περιοχή ή έκφραση


Ορισμός ονομάτων

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα για την επιλεγμένη περιοχή ή για την παράσταση του τύπου.

Διαχείριση ονομάτων

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τα ονόματα του υπολογιστικού φύλλου.

Εισαγωγή ονόματος

Εισάγει μία καθορισμένη ονομασμένη περιοχή κελιών στην τρέχουσα θέση του δρομέα με το παράθυρο διαλόγου Επικόλληση ονομάτων.

Δημιουργία ονομάτων

Σας επιτρέπει να ονομάζετε αυτόματα πολλαπλές περιοχές κελιών.

Ορισμός περιοχής ετικέτας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε μία περιοχή ετικέτας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!