Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις

Σας επιτρέπει να ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες του εγγράφου σας υπολογιστικού φύλλου. Όταν ονομάζετε τις διαφορετικές ενότητες, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε έγγραφα υπολογιστικών φύλλων και να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Επώνυμη περιοχή ή έκφραση.


Ορισμός

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να καθορίσετε ένα όνομα για την επιλεγμένη περιοχή ή για την παράσταση του τύπου.

Εισαγωγή

Εισάγει μια καθορισμένη ονοματισμένη περιοχή κελιών στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Εφαρμογή

Σας επιτρέπει να ονομάζετε αυτόματα πολλαπλές περιοχές κελιών.

Ετικέτες

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε μία περιοχή ετικέτας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!