Συναρτήσεις λειτουργίας δυαδικών ψηφίων

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση -Κατηγορία Μαθηματική


BITAND

Επιστρέφει ένα λογικό δυαδικό "και" των παραμέτρων.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

BITAND(αριθμός1; αριθμός2)

Αριθμός1 και αριθμός2 είναι θετικοί ακέραιοι μικρότεροι από 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Παράδειγμα

=BITAND(6;10) επιστρέφει 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITLSHIFT

Μετατοπίζει έναν αριθμό αριστερά κατά n δυαδικά.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

BITLSHIFT(αριθμός; μετατόπιση)

Αριθμός είναι ένας θετικός ακέραιος μικρότερος από 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Shift είναι ο αριθμός των θέσεων των δυαδικών που θα μετακινηθούν προς τα αριστερά. Εάν η μετατόπιση είναι αρνητική, είναι συνώνυμο με BITRSHIFT (αριθμός; -μετατόπιση).

Παράδειγμα

=BITLSHIFT(6;1) επιστρέφει 12 (0110 << 1 = 1100).

BITOR

Επιστρέφει ένα λογικό δυαδικό "ή" των παραμέτρων.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

BITOR(αριθμός1; αριθμός2)

Αριθμός1 και αριθμός2 είναι θετικοί ακέραιοι μικρότεροι από 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITOR(6;10) επιστρέφει 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITRSHIFT

Μετατοπίζει ένα αριθμό δεξιά κατά n δυαδικά.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

BITRSHIFT(αριθμός; μετατόπιση)

Αριθμός είναι ένας θετικός ακέραιος μικρότερος από 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Μετατόπιση είναι ο αριθμός των θέσεων των δυαδικών που θα μετακινηθεί προς τα δεξιά. Εάν η μετατόπιση είναι αρνητική, είναι συνώνυμο με BITLSHIFT (αριθμός; -μετατόπιση).

Παράδειγμα

=BITRSHIFT(6;1) επιστρέφει 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITXOR

Επιστρέφει ένα λογικό δυαδικό "αποκλειστικό ή" των παραμέτρων.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 3.5.


Σύνταξη

BITXOR(αριθμός1; αριθμός2)

Αριθμός1 και αριθμός2 είναι θετικοί ακέραιοι μικρότεροι από 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Παράδειγμα

=BITXOR(6;10) επιστρέφει 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!