Συναρτήσεις κειμένου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις Κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Κείμενο


Χρήση διπλών εισαγωγικών σε τύπους

Για να συμπεριλάβετε μια συμβολοσειρά κειμένου σε έναν τύπο, τοποθετήστε τη συμβολοσειρά κειμένου μεταξύ δύο διπλών εισαγωγικών (") και ο Calc παίρνει τους χαρακτήρες της συμβολοσειράς χωρίς να προσπαθήσει να τους ερμηνεύσετε. Για παράδειγμα, ο τύπος ="Γεια σου κόσμε!" εμφανίζει τη συμβολοσειρά κειμένου Γεια σου κόσμε! στο κελί, χωρίς περιττά διπλά εισαγωγικά.

Ο πιο περίπλοκος τύπος =CONCATENATE ("Η ζωή είναι πραγματικά απλή,", "αλλά εμείς επιμένουμε να την κάνουμε περίπλοκη". "(Κομφούκιος).") συνδέει τρεις μεμονωμένες συμβολοσειρές σε διπλά εισαγωγικά, εξάγοντας Η ζωή είναι πραγματικά απλή, αλλά επιμένουμε να την κάνουμε περίπλοκη (Κομφούκιος).

Για να τοποθετήσετε ένα κυριολεκτικό διπλό εισαγωγικό μέσα σε μια συμβολοσειρά σε έναν τύπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι:

  1. Μπορείτε να "διαφύγετε" από το διπλό εισαγωγικό με ένα επιπλέον διπλό εισαγωγικό και ο Calc αντιμετωπίζει το διπλό εισαγωγικό που διέφυγε ως κυριολεκτική τιμή. Για παράδειγμα, ο τύπος ="Το όνομά μου είναι" "John Doe" "." εξάγει τη συμβολοσειρά Το όνομά μου είναι "John Doe". Ένα άλλο απλό παράδειγμα είναι ο τύπος =UNICODE ("" "") που επιστρέφει 34 , την δεκαδική τιμή του χαρακτήρα εισαγωγικού Unicode (U+0022) - εδώ το πρώτο και το τέταρτο διπλό εισαγωγικό υποδεικνύουν το αρχή και τέλος της συμβολοσειράς, ενώ το δεύτερο διπλό εισαγωγικό διαφεύγει από το τρίτο.

  2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση CHAR ή τη συνάρτηση UNICHAR για να εισαγάγετε ένα διπλό εισαγωγικό. Για παράδειγμα, ο τύπος =UNICHAR (34) & "The Catcher in the Rye" & UNICHAR (34) & "είναι ένα διάσημο βιβλίο του JD Salinger." εμφανίζει τη συμβολοσειρά "The Catcher in the Rye" είναι ένα διάσημο βιβλίο του JD Salinger.

Προσέξτε ότι η λειτουργία Αυτόματης διόρθωσης του Calc μπορεί να τροποποιήσει διπλά εισαγωγικά. Η Αυτόματη διόρθωση δεν πρέπει να αλλάζει τα διπλά εισαγωγικά μέσα στα κελιά του τύπου, αλλά μπορεί να αλλάξει αυτά που χρησιμοποιούνται σε κελιά που δεν περιέχουν κείμενο. Για παράδειγμα, αν αντιγράψετε μια συμβολοσειρά που περιβάλλεται από κάποια άλλη μορφή τυπογραφικών διπλών εισαγωγικών, όπως το αριστερό διπλό εισαγωγικό (U+201C) και το δεξί διπλό εισαγωγικό (U+201D) και, στη συνέχεια, επικολλήστε σε κελί τύπου, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα. Ανοίξτε την περιοχή Διπλά εισαγωγικά του διαλόγου Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Τοπικές επιλογές για να ορίσετε τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη διόρθωση των αρχικών και τελικών τυπογραφικών διπλών εισαγωγικών. Αποεπιλέξτε το πλήκτρο εναλλαγής Αντικατάσταση για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ARABIC

Επιστρέφει την αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί σε έναν ρωμαϊκό αριθμό που εκφράζεται ως κείμενο.

ASC

Μετατρέπει χαρακτήρες διπλού byte (πλήρους πλάτους) σε χαρακτήρες ASCII ενός byte (μισού πλάτους) και χαρακτήρες κατακάνα.

JIS

Μετατρέπει χαρακτήρες ASCII ενός byte (μισού πλάτους) ή χαρακτήρες κατακάνα σε χαρακτήρες διπλού byte (πλήρους πλάτους).

REGEX

Ταιριάζει και εξάγει ή προαιρετικά αντικαθιστά κείμενο χρησιμοποιώντας κανονικές εκφράσεις.

ROMAN

Μετατρέπει έναν αριθμό σε λατινικό αριθμό. Το εύρος τιμών πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 3999. Μια λειτουργία απλοποίησης μπορεί να καθοριστεί στην περιοχή από 0 έως 4.

VALUE

Μετατρέπει την αναπαράσταση συμβολοσειράς ενός αριθμού σε αριθμητική μορφή. Εάν η παρεχόμενη συμβολοσειρά είναι έγκυρη ημερομηνία, χρόνος ή ημερομηνία-χρόνος, επιστρέφεται ο αντίστοιχος σειριακός αριθμός ημερομηνίας-χρόνου.

WEBSERVICE (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΥ)

Λήψη κάποιου περιεχομένου ιστού από ένα URI.

FILTERXML (ΦΙΛΤΡΟ XML)

Εφαρμόζει μια έκφραση XPath σε ένα έγγραφο XML.

ENCODEURL

Επιστρέφει κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL.

BAHTTEXT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε Ταϊλανδέζικο κείμενο, περιλαμβανομένων των νομισμάτων της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη

BAHTTEXT(Αριθμός)

Το Αριθμός είναι οποιοσδήποτε αριθμός. Το "Baht" προστίθεται στο ακέραιο μέρος του αριθμού και το "Satang" στο δεκαδικό μέρος.

Παράδειγμα

Το =BAHTTEXT(12.65) επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό σε χαρακτήρες Τάι που σημαίνει "Δώδεκα Μπαχτ και εξήντα πέντε Σατάνγκ".

Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.BAHTTEXT

BASE

Μετατρέπει έναν θετικό ακέραιο σε μια καθορισμένη βάση σε κείμενο από τοσύστημα αρίθμησης. Χρησιμοποιούνται τα ψηφία 0-9 και τα γράμματα A-Z.

Σύνταξη

BASE(Αριθμός; Ρίζα [; ΕλάχιστοΜήκος])

Ο Αριθμός είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός, που θα μετατραπεί.

Η βάση (Radix) υποδηλώνει τη βάση του αριθμητικού συστήματος. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε θετικός ακέραιος μεταξύ 2 και 36.

Το Ελάχιστο-μήκος (προαιρετικό) καθορίζει το ελάχιστο μήκος της ακολουθίας χαρακτήρων που έχει δημιουργηθεί. Εάν το κείμενο είναι μικρότερο από το υποδεικνυόμενο ελάχιστο μήκος, προτίθενται μηδενικά στα αριστερά του αλφαριθμητικού.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =BASE(17;10;4) επιστρέφει το αποτέλεσμα 0017 στο δεκαδικό σύστημα.

Η συνάρτηση =BASE(17;2) επιστρέφει το αποτέλεσμα 10001 στο δυαδικό σύστημα.

Η συνάρτηση =BASE(255;16;4) επιστρέφει το αποτέλεσμα 00FF στο δεκαεξαδικό σύστημα.

Δείτε επίσης

ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ

CHAR

Μετατρέπει έναν αριθμό σε χαρακτήρα σύμφωνα με τον τρέχον πίνακα κώδικα. Ο αριθμός μπορεί να είναι ένας ακέραιος αριθμός δύο ή τριών ψηφίων.

Κωδικοποιήσεις μεγαλύτερες από 127 μπορεί να εξαρτώνται από τη χαρτογράφηση χαρακτήρων του συστήματος σας (για παράδειγμα οι iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), και μπορούν να είναι κινητές.

Σύνταξη

CHAR(αριθμός)

Ο Αριθμός είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο 1 και το 255 που αντιπροσωπεύει την τιμή του κώδικα για τον χαρακτήρα.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CHAR(100) επιστρέφει ως αποτέλεσμα τον χαρακτήρα d.

="abc" & CHAR(10) & "def" εισάγει ένα χαρακτήρα νέας γραμμής στο αλφαριθμητικό.

CLEAN

Αφαιρούνται όλοι οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες από το αλφαριθμητικό.

Σύνταξη

CLEAN("Κείμενο")

Το Κείμενο αναφέρεται στο κείμενο από το οποίο θα αφαιρεθούν όλοι οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες.

Παράδειγμα

Η =LEN(CLEAN (CHAR (7) & "LibreOffice Calc" & CHAR (8))) επιστρέφει 16, δείχνοντας ότι η συνάρτηση CLEAN καταργεί τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες Unicode U + 0007 ("BEL") και U + 0008 ("BS") στην αρχή και στο τέλος του ορίσματος συμβολοσειράς. Το CLEAN δεν αφαιρεί κενά.

CODE

Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα ενός αλφαριθμητικού κειμένου.

Σύνταξη

CODE("Κείμενο")

Το Κείμενο αναφέρεται στο κείμενο για τον πρώτο χαρακτήρα του οποίου θα βρεθεί ένας αριθμητικός κωδικός.

Κωδικοποιήσεις μεγαλύτερες από 127 μπορεί να εξαρτώνται από τη χαρτογράφηση χαρακτήρων του συστήματος σας (για παράδειγμα οι iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), και μπορούν να είναι κινητές.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CODE("Hieronymus") επιστρέφει ως αποτέλεσμα 72, ενώ η συνάρτηση =CODE("hieroglyphic") επιστρέφει 104.

note

Ο κωδικός που χρησιμοποιείται εδώ δεν αναφέρεται σε ASCII, αλλά στον πίνακα κωδικών που φορτώθηκε πρόσφατα.


CONCATENATE

Συνδυάζει διάφορα αλφαριθμητικά κειμένου σε ένα αλφαριθμητικό.

Σύνταξη

CONCATENATE(Συμβολοσειρά 1 [; Συμβολοσειρά 2 [; … [; Συμβολοσειρά 255]]])

Συμβολοσειρά 1[; Συμβολοσειρά 2][; … ;[Συμβολοσειρά 255]] είναι συμβολοσειρές ή αναφορές σε κελιά που περιέχουν συμβολοσειρές.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =CONCATENATE("Καλή σας ";"ημέρα ";"κυρία. ";"Doe") επιστρέφει: Καλή σας ημέρα κυρία Doe.

DECIMAL

Μετατρέπει κείμενο που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό σε ένα σύστημα αριθμών με τη δεδομένη ρίζα βάσης σε θετικό ακέραιο. Η βάση πρέπει να είναι στην περιοχή από 2 έως 36. Τα κενά και οι στηλοθέτες αγνοούνται. Το πεδίο Κείμενο δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εάν η βάση είναι 16, δεν λαμβάνεται υπόψη το πρώτο x ή X ή 0x ή 0X και το προσαρτημένο h ή H. Εάν η βάση είναι 2, το προσάρτημα b ή B αγνοείται. Άλλοι χαρακτήρες που δεν ανήκουν στο σύστημα αριθμών δημιουργούν σφάλμα.

Σύνταξη

DECIMAL("Κείμενο". Radix)

Το Κείμενο είναι το κείμενο που πρόκειται να μετατραπεί.

Η βάση (Radix) υποδηλώνει τη βάση του αριθμητικού συστήματος. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε θετικός ακέραιος μεταξύ 2 και 36.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =DECIMAL("17";10) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 17.

Η συνάρτηση =DECIMAL("FACE";16) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 64206.

Η συνάρτηση =DECIMAL("0101";2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα το 5.

Δείτε επίσης

BASE

DOLLAR

Μετατρέπει έναν αριθμό σε συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει το ποσό στη μορφή νομίσματος, στρογγυλοποιημένο σε καθορισμένα δεκαδικά ψηφία, χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό δεκαδικών που αντιστοιχεί στην τρέχουσα τοπική ρύθμιση. Στο πεδίο Value (Τιμή) εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να μετατρέψετε. Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων στο πεδίο Decimals (Δεκαδικά). Εάν δεν έχει καθοριστεί τιμή, όλοι οι αριθμοί σε μορφή νομίσματος θα εμφανίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία.

Καθορίσατε τη μορφή νομίσματος στις ρυθμίσεις του συστήματός σας.

Σύνταξη

DOLLAR(Τιμή [; Δεκαδικά])

Η Τιμή είναι ένας αριθμός, μια παραπομπή σε κελί που περιέχει αριθμό, ή ένας τύπος που επιστρέφει έναν αριθμό.

Τα Δεκαδικά είναι ο προαιρετικός αριθμός των δεκαδικών ψηφίων.

Παράδειγμα

=DOLLAR(255) επιστρέφει 255,00 $ για το τοπικό αγγλικό (ΗΠΑ) και το νόμισμα USD (δολάριο). 255,00 ¥ για το ιαπωνικό τοπικό νόμισμα και το νόμισμα JPY (γεν), ή 255,00 € για το τοπικό γερμανικό (Γερμανία) και το νόμισμα EUR (ευρώ).

Η =DOLLAR(367,456;2) επιστρέφει 367,46 $.

EXACT

Συγκρίνει δύο αλφαριθμητικά κειμένου και επιστρέφει TRUE αν αυτά είναι παρόμοια. Η συνάρτηση αυτή κάνει διάκριση πεζών και κεφαλαίων.

Σύνταξη

EXACT("Κείμενο1", "Κείμενο2")

Το Κείμενο1 αναφέρεται στο πρώτο κείμενο της σύγκρισης.

Το Κείμενο2 είναι το δεύτερο κείμενο της σύγκρισης.

Παράδειγμα

=EXACT("microsystems";"Microsystems") επιστρέφει FALSE.

FIND

Επιστρέφει τη θέση μιας συμβολοσειράς κειμένου μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε από πού θα ξεκινήσει η αναζήτηση. Ο όρος αναζήτησης μπορεί να να είναι αριθμός ή οποιοδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Η αναζήτηση κάνει διάκριση πεζών και κεφαλαίων.

Σύνταξη

FIND("ΕύρεσηΚειμένου"; "Κείμενο" [; Θέση])

Το Κείμενο-αναζήτησης αναφέρεται στο κείμενο που θα εντοπιστεί.

Το Κείμενο είναι το κείμενο όπου πραγματοποιείται η αναζήτηση.

Η Θέση (προαιρετικό) είναι η θέση μέσα στο κείμενο από την οποία ξεκινά η αναζήτηση.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =FIND(76;998877665544) επιστρέφει ως αποτέλεσμα το 6.

FIXED

Επιστρέφει έναν αριθμό ως κείμενο με καθορισμένο αριθμό δεκαδικών θέσεων και προαιρετικά διαχωριστικά χιλιάδων.

Σύνταξη

FIXED(Αριθμός; [Δεκαδικά = 2 [; ΧωρίςΔιαχωριστικάΧιλιάδων = FALSE]])

Ο Αριθμός στρογγυλοποιείται σε Δεκαδικές θέσεις (μετά το δεκαδικό διαχωριστικό) και το αποτέλεσμα μορφοποιείται ως κείμενο, χρησιμοποιώντας για τις συγκεκριμένες τοπικές ρυθμίσεις.

Το Δεκαδικά (προαιρετικό) αναφέρεται στον αριθμό των δεκαδικών θέσεων που θα εμφανιστεί. Εάν το Δεκαδικά είναι αρνητικό, ο Αριθμός στρογγυλοποιείται στις ABS(Δεκαδικές) θέσεις στα αριστερά από την υποδιαστολή. Εάν το Δεκαδικά είναι κλάσμα, περικόπτεται αγνοώντας ποιος είναι ο πλησιέστερος ακέραιος.

Το ΧωρίςΔιαχωριστικάΧιλιάδων (προαιρετικό) καθορίζει εάν χρησιμοποιείται το διαχωριστικό χιλιάδων. Εάν είναι TRUE ή μη μηδενικό, τότε παραλείπονται τα διαχωριστικά της ομάδας από την τελική συμβολοσειρά. Εάν η παράμετρος ισούται με 0 ή λείπει ολότελα, εμφανίζονται τα διαχωριστικά χιλιάδων της τρέχουσας τοπικής ρύθμισης.

Παράδειγμα

Το =FIXED(1234567.89;3) επιστρέφει 1,234,567.890 ως κείμενο.

Η =FIXED(123456,789;;TRUE) επιστρέφει 123456,79 ως συμβολοσειρά κειμένου.

Η =FIXED(12345,6789;-2) επιστρέφει 12.300 ως συμβολοσειρά κειμένου.

=FIXED(12134567,89;-3;1) επιστρέφει 12135000 ως συμβολοσειρά κειμένου.

Η =FIXED(12345,789;3/4) επιστρέφει 12.346 ως συμβολοσειρά κειμένου.

=FIXED(12345.789;8/5) επιστρέφει 12.345,8 ως συμβολοσειρά κειμένου.

LEFT

Επιστρέφει τον πρώτο χαρακτήρα ή χαρακτήρες του κειμένου.

Σύνταξη

LEFT("Κείμενο" [; Αριθμός])

Το Κείμενο είναι το κείμενο όπου οι αρχικές μερικές λέξεις πρόκειται να καθοριστούν.

Ο Αριθμός (προαιρετικό) καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων για την αρχή του κειμένου. Εάν δεν έχει καθοριστεί αυτή η παράμετρος, επιστρέφεται ένας χαρακτήρας.

Παράδειγμα

Η =LEFT("output";3) επιστρέφει “έξω”.

LEFTB

Επιστρέφει τους πρώτους χαρακτήρες ενός κειμένου DBCS .

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

LEFTB("Κείμενο" [; Αριθμός_ψηφιολέξεων (bytes)])

Το Κείμενο είναι το κείμενο όπου οι αρχικές μερικές λέξεις πρόκειται να καθοριστούν.

Ο Αριθμός_ψηφιολέξεων (προαιρετικό) καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να εξάγει το LEFTB, με βάση τις ψηφιολέξεις. Εάν δεν έχει καθοριστεί αυτή η παράμετρος, επιστρέφεται ένας χαρακτήρας.

Παράδειγμα

=LEFTB("中国";1) επιστρέφει " " (1 byte είναι μόνο το ήμισυ ενός χαρακτήρα DBCS και αντ' αυτού επιστρέφεται ένας χαρακτήρας διαστήματος).

=LEFTB("中国";2) επιστρέφει "中" (2 byte αποτελούν έναν πλήρη χαρακτήρα DBCS).

=LEFTB("中国";3) επιστρέφει "中" (3 byte αποτελούν ενάμιση χαρακτήρα DBCS. Ο τελευταίος χαρακτήρας που επιστρέφεται είναι ως χαρακτήρας διαστήματος).

=LEFTB("中国";4) επιστρέφει "中国" (4 byte αποτελούν δύο πλήρεις χαρακτήρες DBCS).

=LEFTB("office";3) επιστρέφει "off" (3 χαρακτήρες εκτός DBCS ο καθένας που αποτελείται από 1 byte).

LEN

Επιστρέφει το μήκος ενός αλφαριθμητικού, συμπεριλαμβανόμενων των διαστημάτων.

Σύνταξη

LEN("Κείμενο")

Το Κείμενο είναι το κείμενο του οποίου το μήκος θα καθοριστεί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LEN("Good Afternoon") επιστρέφει ως αποτέλεσμα 14.

Το =LEN(12345.67) επιστρέφει 8.

LENB

Για σύνολα γλωσσών χαρακτήρων διπλών ψηφιολέξεων (DBCS), επιστρέφει τον αριθμό των ψηφιολέξεων (bytes) που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τους χαρακτήρες σε μια συμβολοσειρά κειμένου.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

LENB("Κείμενο")

Το Κείμενο είναι το κείμενο του οποίου το μήκος θα καθοριστεί.

Παράδειγμα

Το LENB("中") επιστρέφει 2 (1 χαρακτήρα DBCS, που αποτελείται από 2 ψηφιολέξεις).

LENB("中国") επιστρέφει 4 (2 χαρακτήρες DBCS, που καθένας τους αποτελείται από 2 ψηφιολέξεις).

LENB("office") επιστρέφει 6 (6 χαρακτήρες μη DBCS, που καθένας τους αποτελείται από 1 ψηφιολέξη).

Το =LENB("Good Afternoon") επιστρέφει 14.

Το =LENB(12345.67) επιστρέφει 8.

LOWER

Μετατρέπει όλα τα κεφαλαία γράμματα που βρίσκονται σε ένα αλφαριθμητικό κειμένου με πεζά.

Σύνταξη

LOWER("Κείμενο")

Το Κείμενο αναφέρεται στο κείμενο που θα μετατραπεί.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =LOWER("Sun") επιστρέφει ως αποτέλεσμα το sun.

MID

Επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό κειμένου ενός κειμένου. Οι παράμετροι καθορίζουν την αρχική θέση και τον αριθμό των χαρακτήρων.

Σύνταξη

MID("Κείμενο", Αρχή, Αριθμός)

Το Κείμενο είναι το κείμενο που περιέχει τους χαρακτήρες που θα εξαχθούν.

Η Αρχή είναι η θέση του πρώτου χαρακτήρα στο κείμενο που θα εξαχθεί.

Ο Αριθμός καθορίζει τον αριθμό χαρακτήρων στο τμήμα του κειμένου.

Παράδειγμα

=MID("office";2;2) επιστρέφει ff.

MIDB

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά κειμένου ενός κειμένου DBCS. Οι παράμετροι καθορίζουν την αρχική θέση και τον αριθμό των χαρακτήρων.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

MIDB("Κείμενο"; Αρχή; Αριθμός_ψηφιολέξεων)

Το Κείμενο είναι το κείμενο που περιέχει τους χαρακτήρες που θα εξαχθούν.

Η Αρχή είναι η θέση του πρώτου χαρακτήρα στο κείμενο που θα εξαχθεί.

Ο Αριθμός_ψηφιολέξεων καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων MIDB που θα επιστραφούν από το κείμενο, σε ψηφιολέξεις.

Παράδειγμα

=MIDB("中国";1;0) επιστρέφει "" (0 byte είναι πάντα μια κενή συμβολοσειρά).

=MIDB("中国";1;1) επιστρέφει " " (1 byte είναι μόνο μισός χαρακτήρας DBCS και επομένως το αποτέλεσμα είναι χαρακτήρας διαστήματος).

=MIDB("中国";1;2) επιστρέφει "中" (2 byte αποτελούν έναν πλήρη χαρακτήρα DBCS).

=MIDB("中国";1;3) επιστρέφει "中" (3 byte αποτελούν ενάμισι χαρακτήρα DBCS. Το τελευταίο byte οδηγεί σε χαρακτήρα διαστήματος).

=MIDB("中国";1;4) επιστρέφει "中国" (4 byte αποτελούν δύο πλήρεις χαρακτήρες DBCS).

=MIDB("中国";2;1) επιστρέφει " " (η θέση byte 2 δεν βρίσκεται στην αρχή ενός χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά DBCS. Επιστρέφεται 1 χαρακτήρας διαστήματος).

=MIDB("中国";2;2) επιστρέφει " " (θέση byte 2 σημεία στο τελευταίο μισό του πρώτου χαρακτήρα στη συμβολοσειρά DBCS. Τα 2 byte που ζητήθηκαν αποτελούν επομένως το τελευταίο μισό του πρώτου χαρακτήρα και το πρώτο μισό του δεύτερου χαρακτήρα στη συμβολοσειρά. Επομένως επιστρέφονται 2 χαρακτήρες διαστήματος).

=MIDB("中国";2;3) επιστρέφει "国" (η θέση byte 2 δεν βρίσκεται στην αρχή ενός χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά DBCS. Ένας χαρακτήρας διαστήματος επιστρέφεται για τη θέση byte 2).

=MIDB("中国";3;1) επιστρέφει " " (η θέση byte 3 είναι στην αρχή ενός χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά DBCS, αλλά 1 byte είναι μόνο το ήμισυ ενός χαρακτήρα DBCS και ως εκ τούτου επιστρέφεται ένας χαρακτήρας διαστήματος).

=MIDB("中国";3;2) επιστρέφει "国" (η θέση byte 3 βρίσκεται στην αρχή ενός χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά DBCS και 2 byte αποτελούν έναν χαρακτήρα DBCS).

=MIDB("office";2;3) επιστρέφει "ffi" (η θέση byte 2 βρίσκεται στην αρχή ενός χαρακτήρα σε μια συμβολοσειρά μη DBCS και 3 byte μιας συμβολοσειράς μη DBCS αποτελούν 3 χαρακτήρες).

PROPER

Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα σε όλες τις λέξεις ενός αλφαριθμητικού κειμένου.

Σύνταξη

ROPER("Κείμενο")

Το Κείμενο αναφέρεται στο κείμενο που θα μετατραπεί.

Παράδειγμα

=PROPER("the document foundation") επιστρέφει The Document Foundation.

REPLACE

Αντικαθιστά μέρος του αλφαριθμητικού κειμένου με ένα διαφορετικό αλφαριθμητικό κειμένου. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση τόσο χαρακτήρων όσο και αριθμών (που μετατρέπονται αυτόματα σε κείμενο). Το αποτέλεσμα της συνάρτησης εμφανίζεται πάντα ως κείμενο. Εάν έχετε σκοπό να πραγματοποιήσετε και άλλους υπολογισμούς με έναν αριθμό που έχει αντικατασταθεί από κείμενο, θα πρέπει να το μετατρέψετε ξανά σε αριθμό, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση VALUE.

Οποιοδήποτε κείμενο που περιέχει αριθμούς πρέπει να τοποθετείται σε εισαγωγικά, εφόσον δεν θέλετε να μεταφράζεται ως αριθμός και αυτόματα να μετατρέπεται σε κείμενο.

Σύνταξη

REPLACE("Κείμενο", Θέση, Μήκος, "Νέο-κείμενο")

Το Κείμενο αναφέρεται στο κείμενο τμήμα του οποίου θα αντικατασταθεί.

Η Θέση αναφέρεται στη θέση, μέσα στο κείμενο, από όπου θα ξεκινήσει η αντικατάσταση.

Το Μήκος είναι το πλήθος των χαρακτήρων στο Το Κείμενο που θ αντικατασταθεί.

Το Νέο-κείμενο αναφέρεται στο κείμενο που θα αντικαταστήσει την παράμετρο Το Κείμενο.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =REPLACE("1234567";1;1;"444") επιστρέφει ως αποτέλεσμα "444234567". Ένας χαρακτήρας στη θέση 1 αντικαθίσταται από ολόκληρο το Νέο-κείμενο.

REPT

Επαναλαμβάνει ένα αλφαριθμητικό χαρακτήρα από το δοθέντα αριθμό των αντιγράφων.

Σύνταξη

REPT("Κείμενο", Αριθμός)

Το Κείμενο είναι το κείμενο που θα επαναληφθεί.

Ο Αριθμός είναι το πλήθος των επαναλήψεων.

Παράδειγμα

Το =REPT("Καλημέρα";2) Επιστρέφει ΚαλημέραΚαλημέρα.

tip

Ανατρέξτε στη σελίδα βίκι REPT για περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν τη συνάρτηση.


RIGHT

Επιστρέφει τον τελευταίο χαρακτήρα του κειμένου.

Σύνταξη

RIGHT("Κείμενο" [; Αριθμός])

Το Κείμενο είναι το κείμενο του οποίου θα οριστεί το δεξιό τμήμα.

Αριθμός (προαιρετικό) είναι ο αριθμός των χαρακτήρων από το δεξιό μέρος του κειμένου. Εάν αυτή η παράμετρος δεν έχει οριστεί, επιστρέφεται ένας χαρακτήρας.

Παράδειγμα

Το =RIGHT("Δύο";2) επιστρέφει ύο.

RIGHTB

Επιστρέφει τον τελευταίο χαρακτήρα ή χαρακτήρες ενός κειμένου με σύνολα χαρακτήρων διπλών ψηφιολέξεων (DBCS).

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Σύνταξη

RIGHTB("Κείμενο" [; Αριθμός_ψηφιολέξεων (bytes)])

Το Κείμενο είναι το κείμενο του οποίου θα οριστεί το δεξιό τμήμα.

Number_bytes (Αριθμός_δυαδικών) (προαιρετικό) καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να εξαγάγετε RIGHTB, με βάση τα byte. Εάν αυτή η παράμετρος δεν έχει οριστεί, επιστρέφεται ένα byte.

Παράδειγμα

Το RIGHTB("中国";1) επιστρέφει " " (1 ψηφιολέξη είναι μόνο μισός χαρακτήρας DBCS και ένας χαρακτήρας διαστήματος επιστρέφεται αντί για αυτό).

RIGHTB("中国";2) επιστρέφει "国" (2 ψηφιολέξεις συνιστούν έναν πλήρη χαρακτήρα DBCS).

RIGHTB("中国";3) epistr;efei " 国" (3 ψηφιολέξεις συνιστούν μισό χαρακτήρα DBCS και έναν πλήρη χαρακτήρα DBCS· ένα διάστημα επιστρέφεται για το πρώτο μισό).

RIGHTB("中国";4) επιστρέφει "中国" (4 ψηφιολέξεις αποτελούν δύο πλήρεις χαρακτήρες DBCS).

RIGHTB("office";3) επιστρέφει "ice" (3 χαρακτήρες μη DBCS, που ο καθένας τους αποτελείται από 1 ψηφιολέξη).

SEARCH

Επιστρέφει τη θέση του τμήματος του κειμένου σε συμβολοσειρά χαρακτήρα. Μπορείτε να ορίσετε την έναρξη της αναζήτησης ως επιλογή. Το κείμενο αναζήτησης μπορεί να είναι αριθμός ή οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Η αναζήτηση δεν διακρίνει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών. Εάν το κείμενο δεν βρεθεί, εμφανίζεται error 519 (#VALUE).

Η αναζήτηση υποστηρίζει σύμβολα υποκατάστασης ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργές τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισάγετε "all.*", παραδείγματος χάρη για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενου από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είναι να προηγείται σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας "\", ή να περιέχεται το κείμενο σε \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση των συμβόλων υποκατάστασης ή κανονικών εκφράσεων στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Σύνταξη

SEARCH("ΚείμενοΑναζήτησης"; "Text" [; Θέση])

Το Κείμενο-αναζήτησης είναι το κείμενο που θα αναζητηθεί.

Το Κείμενο είναι το κείμενο από όπου θα ξεκινήσει η αναζήτηση.

Η Θέση (προαιρετικό) είναι η θέση μέσα στο κείμενο από την οποία ξεκινά η αναζήτηση.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SEARCH(54;998877665544) επιστρέφει το αποτέλεσμα 10.

SUBSTITUTE

Αντικαθιστά το παλιό κείμενο με το νέο κείμενο σε ένα αλφαριθμητικό.

Σύνταξη

SUBSTITUTE("Κείμενο"; "ΚείμενοΑναζήτησης"; "ΝέοΚείμενο" [; Εμφάνιση])

Το Κείμενο είναι το κείμενο του οποίου τα τμήματα θα ανταλλαγούν.

Το Κείμενο-αναζήτησης είναι το τμήμα κειμένου που θα αντικατασταθεί (έναν αριθμό περιπτώσεων).

Το Νέο-κείμενο είναι το κείμενο το οποίο θα αντικαταστήσει το παλιό τμήμα του κειμένου.

Το Εμφάνιση (προαιρετικό) υποδηλώνει ποια εμφάνιση του κειμένου αναζήτησης θα αντικατασταθεί. Αν αυτή η παράμετρος λείπει το κείμενο αναζήτησης αντικαθίσταται.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") επιστρέφει ως αποτέλεσμα 12abc12abc12abc.

Η συνάρτηση =SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) επιστρέφει ως αποτέλεσμα 12312abc123.

TEXT

Μετατρέπει τιμή σε κείμενο σύμφωνα με δεδομένη μορφή.

Σύνταξη

TEXT(Τιμή; Μορφή)

Τιμή είναι η τιμή (αριθμητική ή κειμενική) προς μετατροπή.

Η Μορφή είναι το κείμενο που καθορίζει τη μορφοποίηση. Χρησιμοποιήστε δεκαδικά ψηφία και διαχωριστικά χιλιάδων σύμφωνα με τον ορισμό της γλώσσας στη μορφοποίηση του κελιού.

Παράδειγμα

Το =TEXT(12.34567;"###.##") επιστρέφει το κείμενο 12.35

Το =TEXT(12.34567;"000.00") επιστρέφει το κείμενο 012.35

=TEXT("xyz";"=== @ ===") επιστρέφει το κείμενο === xyz ===

tip

Δείτε επίσης Κωδικοί μορφής αριθμού: προσαρμοσμένοι κωδικοί μορφής ορισμένοι από τον χρήστη.


TRIM

Αφαιρεί διαστήματα από ένα αλφαριθμητικό, αφήνοντας ένα μόνο διάστημα μεταξύ των λέξεων.

Σύνταξη

TRIM("Κείμενο")

Το κείμενο αναφέρεται στο κείμενο στο οποίο τα κενά πρόκειται να αφαιρεθούν.

Παράδειγμα

Το =TRIM(" hello world ") επιστρέφει hello world χωρίς διαστήματα αρχής και τέλους και με μονό διάστημα μεταξύ των λέξεων.

UNICHAR

Μετατρέπει έναν αριθμό κώδικα σε χαρακτήρα Unicode ή γράμμα.

Σύνταξη

UNICHAR(αριθμός)

Παράδειγμα

=UNICHAR(169) επιστρέφει τον χαρακτήρα Copyright ©.

tip

Δείτε επίσης τη συνάρτηση UNICODE().


UNICODE

Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα UNICODE.

Σύνταξη

UNICODE("Κείμενο")

Παράδειγμα

=UNICODE("©") επιστρέφει τον αριθμό Unicode 169 για τον χαρακτήρα Copyright.

tip

Δείτε επίσης τη συνάρτηση UNICHAR().


UPPER

Μετατρέπει τα γράμματα του αλφαριθμητικού που έχει καθοριστεί στο πεδίο κείμενο σε κεφαλαία.

Σύνταξη

UPPER("Κείμενο")

Το Κείμενο αναφέρεται στα πεζά γράμματα που επιθυμείτε να μετατραπούν σε κεφαλαία.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση =UPPER("Good Morning") επιστρέφει ως αποτέλεσμα GOOD MORNING.

Τ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το κείμενο του προορισμού, ή ένα κενό αλφαριθμητικό κειμένου αν ο προορισμός δεν είναι κείμενο.

Σύνταξη

T(Τιμή)

Αν η Τιμή είναι κείμενο ή αναφορά σε κείμενο, η Τ επιστρέφει αυτό το κείμενο, αλλιώς επιστρέφει ένα κενό αλφαριθμητικό κειμένου.

Παράδειγμα

Το =T(12345) επιστρέφει ένα κενό.

Το =T("12345") επιστρέφει το 12345.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!