Στατιστικές συναρτήσεις

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις Στατιστικές συναρτήσεις.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή - Συνάρτηση - ΚατηγορίαΣτατιστική


Μερικά από τα παραδείγματα χρησιμοποιούν τον ακόλουθο πίνακα δεδομένων:

C

D

2

x τιμή

y τιμή

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Οι στατιστικές συναρτήσεις περιγράφονται στις ακόλουθες υποενότητες.

Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος πρώτο

Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος δεύτερο

Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος τρίτο

Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος τέταρτο

Στατιστικές συναρτήσεις - Μέρος Πέμπτο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!