Συνάρτηση

Ανοίγει τον Οδηγό συνάρτησης, που σας βοηθά να δημιουργήσετε τύπους διαδραστικά.

Πριν ξεκινήσετε τον οδηγό, επιλέξτε κελί ή περιοχή κελιών από το τρέχον φύλλο, για να καθορίσετε τη θέση στην οποία θα εισαχθεί ο τύπος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συνάρτηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Συνάρτηση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Οδηγός συναρτήσεων

Οδηγός συνάρτησης

Από το πληκτρολόγιο:

+ F2


note

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πλήρη προδιαγραφή ODFF (OpenDocument Format Formula) από την ιστοσελίδα του OASIS.


Ο Οδηγός συναρτήσεων περιέχει δύο καρτέλες: Η καρτέλα Συναρτήσεις χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τύπων, και η καρτέλα Δομή για τον έλεγχο της δομής των τύπων.

Καρτέλα συναρτήσεων

Αναζήτηση

Αναζήτηση για τμήμα του ονόματος της συνάρτησης.

Κατηγορία

Παραθέτει όλες τις κατηγορίες στις οποίες εκχωρούνται οι διάφορες συναρτήσεις. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις κατάλληλες συναρτήσεις στο παρακάτω πεδίο καταλόγου. Επιλέξτε "Όλες" για να εμφανίσετε όλες τις συναρτήσεις με αλφαβητική σειρά, ανεξάρτητα από κατηγορία. Το "Τελευταία χρησιμοποιημένα" παραθέτει έναν κατάλογο με τις συναρτήσεις που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο πλήρες Κατάλογος κατηγοριών και συναρτήσεων.

Συνάρτηση

Εμφανίζει τις συναρτήσεις που βρέθηκαν στην επιλεγμένη κατηγορία. Διπλοπατήστε για να επιλέξετε μία συνάρτηση. Εάν πατήσετε μια φορά εμφανίζεται μία σύντομη περιγραφή της συνάρτησης.

Πίνακα

Καθορίζει ότι η επιλεγμένη συνάρτηση εισάγεται στην επιλεγμένη περιοχή κελιών ως τύπος πίνακα. Οι τύποι πίνακα εφαρμόζονται σε πολλαπλά κελιά. Κάθε κελί στον πίνακα περιέχει τον τύπο, όχι ως αντίγραφο αλλά ως έναν κοινό τύπο που μοιράζεται από όλα τα κελιά του πίνακα.

Η επιλογή Πίνακας είναι ταυτόσημη με την εντολή +Shift+Enter, που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και επιβεβαίωση τύπων στο φύλλο. Ο τύπος εισάγεται ως τύπος πίνακα που υποδεικνύεται από δύο άγκιστρα: { }.

note

Το μέγιστο μέγεθος μιας περιοχής πίνακα είναι 128 επί 128 κελιά.


Πεδία εισαγωγής ορισμάτων

Όταν διπλοπατήστε μία συνάρτηση, τα πεδία εισαγωγής ορισμάτων εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του διαλόγου. Για να επιλέξετε μία παραπομπή κελιού ως όρισμα, πατήστε απευθείας στο κελί, ή μεταφέρτε το κατά μήκος της απαιτούμενης περιοχής στο φύλλο ενώ ταυτόχρονα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού σας. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμητικές και άλλες τιμές ή παραπομπές απευθείας στα αντίστοιχα πεδία στον διάλογο. Όταν χρησιμοποιείτε Καταχωρήσεις ημερομηνιών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μορφοποίηση. Πατήστε στο Εντάξει για να εισάγετε το αποτέλεσμα στο υπολογιστικό φύλλο.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Αποτέλεσμα συνάρτησης

Αφού εισαγάγετε τα ορίσματα στη συνάρτηση, υπολογίζεται το αποτέλεσμα. Αυτή η προεπισκόπηση σάς ενημερώνει εάν ο υπολογισμός είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τα δεδομένα ορίσματα. Εάν από τα ορίσματα προκύψει σφάλμα, εμφανίζεται ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος.

Τα ονόματα των απαραίτητων ορισμάτων εμφανίζονται με έντονη γραφή.

f(x) (ανάλογα με την επιλεγμένη συνάρτηση)

Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κατώτερο επίπεδο του Οδηγού συναρτήσεων ώστε να εμφωλεύσετε μια άλλη συνάρτηση στη συνάρτηση, αντί για μία τιμή ή παραπομπή.

Όρισμα/Παράμετρος/Παραπομπή κελιών (ανάλογα με την επιλεγμένη συνάρτηση)

Ο αριθμός των ορατών πεδίων κειμένου εξαρτάται από τη συνάρτηση. Εισάγετε ορίσματα είτε απευθείας στα πεδία ορίσματος είτε πατώντας σε ένα κελί του πίνακα.

Αποτέλεσμα

Εμφανίζει το αποτέλεσμα υπολογισμού ή μήνυμα σφάλματος.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο που δημιουργήσατε. Πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις σας απευθείας, ή δημιουργήστε τον τύπο χρησιμοποιώντας τον οδηγό.

Πίσω

Μετακινεί την εστίαση πίσω μέσω των συστατικών τύπου, σημειώνοντάς τα καθώς το κάνει.

tip

Για να επιλέξετε μία απλή συνάρτηση από έναν πολύπλοκο τύπο που αποτελείται από διάφορες συναρτήσεις, διπλοπατήστε στη συνάρτηση στο παράθυρο του τύπου.


Επόμενο

Μετακινεί προς τα μπροστά μέσω των συστατικών τύπου στο παράθυρο τύπων. Αυτό το πλήκτρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αναθέτετε συναρτήσεις στον τύπο. Εάν επιλέξετε μία συνάρτηση και πατήστε το πλήκτρο Επόμενο, η επιλογή εμφανίζεται στο παράθυρο τύπων.

tip

Διπλοπατήστε σε μια συνάρτηση στο παράθυρο επιλογής για να την μεταφέρετε στο παράθυρο τύπων.


Εντάξει

Τελειώνει τον Οδηγό συναρτήσεων και μεταφέρει τον τύπο στα επιλεγμένα κελιά.

Ακύρωση

Κλείνει τον διάλογο χωρίς να εφαρμόσει τον τύπο.

Καρτέλα δομής

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να προβάλετε τη δομή της συνάρτησης.

note

Εάν εκκινήσετε τον Οδηγό συναρτήσεων ενώ ο δείκτης βρίσκεται σε ένα κελί που περιέχει ήδη μια συνάρτηση, ενεργοποιείται η επιλογή Δομή και εμφανίζεται η σύνθεση του τρέχοντος τύπου.


Δομή

Εμφανίζει μία ιεραρχική παρουσίαση της τρέχουσας συνάρτησης. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα ορίσματα πατώντας στο σύμβολο συν ή το μείον μπροστά.

note

Οι μπλε τελείες υποδηλώνουν ότι τα ορίσματα έχουν εισαχθεί σωστά. Οι κόκκινες τελείες υποδηλώνουν ότι οι τύποι δεδομένων είναι εσφαλμένοι. Για παράδειγμα: η συνάρτηση SUM περιλαμβάνει ορίσματα που έχουν εισαχθεί ως κείμενο. Αυτά επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα, καθώς η συνάρτηση SUM επιτρέπει τη χρήση μόνο αριθμών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!