Εισαγωγή φύλλου από αρχείο

Εισάγει ένα φύλλο από αρχείο διαφορετικού υπολογιστικού φύλλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή φύλλου από αρχείο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εισαγωγή φύλλου - Από αρχείο.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Εισαγωγή φύλλου από αρχείο.

Από τη γραμμή πλοήγησης φύλλων:

Επιλέξτε Εισαγωγή φύλλου - Από αρχείο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή φύλλου από αρχείο

Εισαγωγή φύλλου από αρχείο


  1. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αρχείο - Άνοιγμα για να εντοπίσετε ένα υπολογιστικό φύλλο.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή φύλλου , επιλέξτε το φύλλο που επιθυμείτε να εισάγετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!