Φύλλο από αρχείο

Εισάγει ένα φύλλο από αρχείο διαφορετικού υπολογιστικού φύλλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή φύλλου από αρχείο.


  1. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αρχείο - Άνοιγμα για να εντοπίσετε ένα υπολογιστικό φύλλο.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή φύλλου , επιλέξτε το φύλλο που επιθυμείτε να εισάγετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!