Εισαγωγή στηλών

Εισάγει στήλες στα αριστερά ή δεξιά του ενεργού κελιού. Ο αριθμός των εισαγόμενων στηλών αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων στηλών. Αν δεν επιλεγεί καμία στήλη, εισάγεται μία στήλη. Οι υπάρχουσες στήλες μετακινούνται προς τα δεξιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή στηλών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Στήλη.

Επιλέξτε Διάταξη - Στήλη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή στήλης

Εισαγωγή στηλών


Στήλες πριν

Εισαγάγετε μια στήλη πριν από τη στήλη όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας.

Στήλες μετά

Εισαγάγετε μια στήλη μετά τη στήλη όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!