Εισαγωγή στηλών

Εισάγει στήλες στα αριστερά ή δεξιά του ενεργού κελιού. Ο αριθμός των εισαγόμενων στηλών αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων στηλών. Αν δεν επιλεγεί καμία στήλη, εισάγεται μία στήλη. Οι υπάρχουσες στήλες μετακινούνται προς τα δεξιά.

Στήλες πριν

Εισάγει μια νέα στήλη πριν το ενεργό κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή στηλών - Στήλες πριν.


Στήλες μετά

Εισάγει μια νέα στήλη μετά το ενεργό κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή στηλών - Στήλες μετά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!