Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει γραμμές πάνω από το ενεργό κελί. Ο αριθμός των γραμμών που εισάγονται αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων γραμμών. Αν δεν επιλεγεί καμία γραμμή, εισάγεται μία γραμμή. Οι υπάρχουσες γραμμές μετακινούνται προς τα κάτω.

Γραμμές από πάνω

Εισάγει μια νέα γραμμή πάνω από το ενεργό κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή γραμμών - Γραμμές από πάνω.


Γραμμές από κάτω

Εισάγει μια νέα γραμμή κάτω από το ενεργό κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή γραμμών - Γραμμές από κάτω.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!