Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει γραμμές πάνω από το ενεργό κελί. Ο αριθμός των γραμμών που εισάγονται αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων γραμμών. Αν δεν επιλεγεί καμία γραμμή, εισάγεται μία γραμμή. Οι υπάρχουσες γραμμές μετακινούνται προς τα κάτω.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή σειρών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Σειρά.

Επιλέξτε Διάταξη - Σειρά.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή σειράς

Εισαγωγή σειράς


Σειρές από πάνω

Εισαγάγετε μια σειρά πάνω από τη σειρά όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας.

Σειρές από κάτω

Εισαγάγετε μια σειρά κάτω από τη σειρά όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!