Εισαγωγή κελιών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κελιών , στο οποίο μπορείτε να εισάγετε νέα κελιά σύμφωνα με τις επιλογές που καθορίσατε. Μπορείτε να διαγράψετε κελιά επιλέγοντας Επεξεργασία - Διαγραφή κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή κελιών.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων και τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή κελιών:

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών


Επιλογή

Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τις διαθέσιμες επιλογές για την εισαγωγή κελιών σε ένα φύλλο. Η ποσότητα και η θέση των κελιών ορίζεται από πριν με την επιλογή μιας περιοχής κελιών στο φύλλο.

Μετακίνηση κελιών προς τα κάτω

Μετακινεί τα περιεχόμενα της επιλεγμένης περιοχής προς τα κάτω όταν εισάγονται κελιά.

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών προς τα κάτω

Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά

Μετακινεί τα περιεχόμενα της επιλεγμένης περιοχής στα δεξιά όταν εισάγονται κελιά.

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών δεξιά

Ολόκληρη η γραμμή

Εισάγει μία ολόκληρη γραμμή. Η θέση της γραμμής καθορίζεται από την επιλογή στο φύλλο. Ο αριθμός γραμμών που εισάγονται εξαρτάται από πόσες γραμμές έχουν επιλεγεί. Τα περιεχόμενα των αρχικών γραμμών μετακινούνται προς τα κάτω.

Εικονίδιο

Εισαγωγή γραμμών

Ολόκληρη στήλη

Εισάγει μια ολόκληρη στήλη.Ο αριθμός στηλών που εισάγονται καθορίζεται από τον επιλεγμένο αριθμό στηλών. Τα περιεχόμενα των αρχικών στηλών μετακινούνται προς τα δεξιά.

Εικονίδιο

Εισαγωγή στηλών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!