Εισαγωγή κελιών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κελιών, στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε νέα κελιά σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε ορίσει.

Μπορείτε να διαγράψετε κελιά επιλέγοντας Φύλλο - Διαγραφή κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή κελιών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εισαγωγή κελιών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή κελιών

Εισαγωγή κελιών

Από το πληκτρολόγιο:

+ "+"


Επιλογή

Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τις διαθέσιμες επιλογές για την εισαγωγή κελιών σε ένα φύλλο. Η ποσότητα και η θέση των κελιών ορίζεται από πριν με την επιλογή μιας περιοχής κελιών στο φύλλο.

Μετακίνηση κελιών προς τα κάτω

Εισάγει κελιά και μετακινεί τα περιεχόμενα της επιλεγμένης περιοχής προς τα κάτω.

Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά

Εισάγει κελιά και μετακινεί τα περιεχόμενα της επιλεγμένης περιοχής προς τα δεξιά.

Ολόκληρη η γραμμή

Εισάγει μία ολόκληρη γραμμή. Η θέση της γραμμής καθορίζεται από την επιλογή στο φύλλο. Ο αριθμός γραμμών που εισάγονται εξαρτάται από πόσες γραμμές έχουν επιλεγεί. Τα περιεχόμενα των αρχικών γραμμών μετακινούνται προς τα κάτω.

tip

Αυτή η εντολή είναι ισοδύναμη με Σειρές από πάνω.


Ολόκληρη στήλη

Εισάγει μια ολόκληρη στήλη.Ο αριθμός στηλών που εισάγονται καθορίζεται από τον επιλεγμένο αριθμό στηλών. Τα περιεχόμενα των αρχικών στηλών μετακινούνται προς τα δεξιά.

tip

Αυτή η εντολή είναι ισοδύναμη με Στήλες πριν.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!