Αλλαγή στήλης

Εισάγει μία αλλαγή στηλών (κάθετη αλλαγή σελίδας) στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Η χειροκίνητη αλλαγή στηλών υποδηλώνεται από μια σκούρα μπλε κάθετη γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!