Αλλαγή στήλης

Εισάγει μία αλλαγή στηλών (κάθετη αλλαγή σελίδας) στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Η χειροκίνητη αλλαγή στηλών υποδηλώνεται από μια σκούρα μπλε κάθετη γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Διάταξη της καρτέλας Διάταξη, επιλέξτε Αλλαγή στήλης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή αλλαγής στήλης

Εισαγωγή αλλαγής στήλης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!