Αλλαγή γραμμής

Εισάγει μία αλλαγή γραμμής (οριζόντια αλλαγή σελίδας) πάνω από το επιλεγμένο κελί.

Η χειροκίνητη αλλαγή γραμμών υποδηλώνεται από μια σκούρα μπλε οριζόντια γραμμή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή γραμμής.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!