Εισαγωγή αλλαγής σελίδας

Αυτή η εντολή εισάγει χειροκίνητες αλλαγές γραμμών ή στηλών για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας εκτυπώνονται σωστά. Μπορείτε να εισάγετε μία οριζόντια αλλαγή σελίδας πάνω, ή μία κάθετη αλλαγή σελίδας στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Επιλέξτε Φύλλο- Διαγραφή αλλαγής σελίδας για να αφαιρέσετε τις χειροκίνητες αλλαγές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.


Αλλαγή γραμμής

Εισάγει μία αλλαγή γραμμής (οριζόντια αλλαγή σελίδας) πάνω από το επιλεγμένο κελί.

Αλλαγή στήλης

Εισάγει μία αλλαγή στηλών (κάθετη αλλαγή σελίδας) στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!