Προβολή αλλαγής σελίδας

Εμφανίστε τις αλλαγές σελίδας και εκτυπώστε τις περιοχές στο φύλλο. Επιλέξτε Προβολή - Κανονική για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Αλλαγή σελίδας.


Εκτύπωση λεπτομερειών φύλλου

Καθορισμός αριθμού σελίδων για εκτύπωση

Το μενού περιβάλλοντος της προεπισκόπησης αλλαγής σελίδας περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία των αλλαγών σελίδας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων επιλογών:

Διαγραφή αλλαγών σελίδας

Διαγράφει όλες τις χειροκίνητες αλλαγές στο τρέχον φύλλο.

Προσθήκη περιοχής εκτύπωσης

Προσθέτει τα επιλεγμένα κελιά σε περιοχές εκτύπωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!