Αλλαγή σελίδας

Εμφανίστε τις αλλαγές σελίδας και τις περιοχές εκτύπωσης στο φύλλο.

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Αλλαγή σελίδας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Αλλαγή σελίδας

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Αλλαγή σελίδας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αλλαγή σελίδας

Αλλαγή σελίδας


Εκτύπωση λεπτομερειών φύλλου

Καθορισμός αριθμού σελίδων για εκτύπωση

Το μενού περιβάλλοντος της προεπισκόπησης αλλαγής σελίδας περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία των αλλαγών σελίδας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων επιλογών:

Διαγραφή αλλαγών σελίδας

Διαγράφει όλες τις χειροκίνητες αλλαγές στο τρέχον φύλλο.

Προσθήκη περιοχής εκτύπωσης

Προσθέτει τα επιλεγμένα κελιά σε περιοχές εκτύπωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!