Γραμμή τύπων

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τη γραμμή τύπων, που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και την επεξεργασία τύπων. Η γραμμή τύπων είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την εργασία σε υπολογιστικά φύλλα.

Για να αποκρύψετε τη γραμμή τύπων, αποεπιλέξτε το στοιχείο του μενού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή τύπων.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή τύπου

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Γραμμή τύπων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Γραμμή τύπων

Γραμμή τύπων


Αν η γραμμή τύπων αποκρύπτεται, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε τα κελιά ενεργοποιώντας τη λειτουργία επεξεργασίας με το πλήκτρο F2. Αφού επεξεργαστείτε τα κελιά, αποδεχτείτε τις αλλαγές πιέζοντας το πλήκτρο Enter, ή απορρίψτε καταχωρίσεις πιέζοντας το πλήκτρο Esc. Το πλήκτρο Esc χρησιμοποιείται επίσης για την έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!