Επισήμανση τιμής

Εμφανίζει τα περιεχόμενα κελιού σε διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τον τύπο.

Για να αφαιρέσετε την επισήμανση, αποεπιλέξτε την καταχώριση μενού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Επισήμανση τιμών.


Από προεπιλογή:

Τα κελιά κειμένου μορφοποιούνται με μαύρο, οι τύποι με πράσινο, τα κελιά αριθμών σε γαλάζιο και τα προστατευμένα κελιά εμφανίζονται με ελαφρύ γκρίζο παρασκήνιο, ανεξάρτητα από τη μορφοποίηση εμφάνισή τους.

Αυτά τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν στο - LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, τα χρώματα που καθορίζετε στο έγγραφο δεν θα εμφανίζονται. Όταν απενεργοποιείτε τη συνάρτηση, τα προσαρμοσμένα χρώματα θα εμφανιστούν ξανά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!